พยากรณ์ ปิตา

เป็นคาถาทำนายถึงการมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้มีอำนาจ หรือบุคคลผู้มีพระคุณ อย่างเช่น บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ หรือญาติผู้สูงศักด์ เป็นต้น
ปิตา กับ ตนุ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้เจริญลอยตามผู้เป็นบิดา จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้สูงศักดิ์ ทั้งเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณคนน่าคบหาสมาคมเป็นอย่างยิ่ง เป็นที่รักของบิดา
มารดา
ปิตา กับ กดุมภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามีชีวิตที่ดีมีฐานะเพราะบิดาให้ความช่วยเหลือ จักเจริญก้าวหน้าตามบิดาไปด้วย และยังหวังได้รับทรัพย์สินที่จะได้รับจากท่านด้วย
ปิตา กับสหัชชะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามีความสนิทสนมกับผู้เป็นบิดาดี หรือเป็นผู้เข้าหาผู้ใหญ่เก่ง มีผู้ใหญ่รักใคร่ และมีการติดต่อกันโดยตลอด
ปิตา กับ พันธุ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามีความผูกพันอยู่กับญาติฝ่ายบิดาเป็นอย่างดี มีญาติมากมายและอยู่ในตระกูลใหญ่โตทั่วแผ่นดิน
ปิตา กับ ปุตตะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามีบุตรที่เกิดมามีลักษณะรูปร่างหรือมีนิสัยคล้ายคลึงกับผู้เป็นบิดาของเจ้าชะตา และบิดาจะได้เข้ามาอุปการะบุตร บ้างว่าเจ้าชะตาจะมีพ่อเลี้ยงหรือบุตรคนแรกเป็นเพศชาย เป็นต้น
ปิตา กับ อริ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะผิดใจกับผู้เป็นบิดาอยู่บ่อย มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน พึ่งพาอาศัยกันไม่ได้ หรือขัดใจกับผู้ใหญ่ที่นับถือ
ปิตา กับ ปัตนิ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะได้คู่ครองที่มีอายุมากวัยกว่า จะเข้ามาช่วยเหลือเจ้าชะตา หรือจะได้คู่เพราะบิดามีส่วนช่วยหาให้ บ้างว่าเป็นญาติทางบิดา
ปิตา กับ มรณะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาหวังพึ่งพาอาศัยบิดาไม่ได้ หรือบิดาจะจากไปก่อนมารดาได้
ปิตา กับ สุภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามีบิดาเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี เป็นที่พึ่งแก่ทุกคนในครอบครัวได้
ปิตา กับ กัมมะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะมีบิดาที่ดี มีความขยันขันแข็ง มีการงานเป็นหลักแหล่งเป็นที่ภาคภูมิใจของเจ้าชะตา และบุคคลทั่วไป
ปิตา กับ ลาภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะได้ลาภผลจากผู้เป็นบิดา และจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เจ้าชะตาหวังจากบิดา
ปิตา กับพยายะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาไม่อาจหวังสิ่งใดจากผู้เป็นบิดาได้ และบิดามีชีวิตที่ลำบากมีแต่เรื่องเดือดร้อน เช่น สุขภาพไม่ดี เป็นต้น บางครั้งก็มีผิดใจกับเจ้าชะตา
ปิตา กับ ทาสี-ทาสา
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะมีบิดามาดาต่ำต้อยน่าสงสารต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อลูก และยังมีความประเสริฐเป็นที่พึ่งของคนในบ้านได้ มีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษด้วยดี