พยากรณ์อัตตะ

เป็นคาถาทำนายถึงวิถีการดำเนินชีวิตโดยทั่วไปของเจ้าชะตา
อัตตะ กับ ตะนุ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้รักความสงบ มีชีวิตค่อนข้างสันโดษ ชอบอยู่ตามลำพัง เติบโตมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง ชอบพึ่งพาตนเองมากกว่าพึ่งพาคนอื่น เป็นผู้มีความทะนงตน รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี ไม่ชอบให้ใครมาดูถูก ชีวิตมักประสบกับความสุข ความสำเร็จ ตามอัตภาพที่ตนได้สร้างมา ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย
อัตตะ กับ กดุมภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้มีฐานะดีมีความมั่นคง มีความมานะพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสำเร็จ เป็นคนเจ้าทรัพย์ ขยันทำงานหาเงินหรือขยันเก็บเงิน มีหลักทรัพย์ที่มั่นคงอุดมสมบูรณ์ มีความสุข
อัตตะ กับ สหัชชะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้ชอบเข้าสังคม มีมิตรสหายมากมาย ชื่นชอบการเที่ยวเตร่ แสวงหาประสบการณ์ชีวิตอยู่เสมอ ทั้งยังเป็นผู้ที่รักเพื่อนและให้ความจริงใจต่อเพื่อนเป็นอย่างมาก หรือเป็นผู้ที่คบหรือรู้จักกับใครแล้วจะเป็นมิตรกันยาวนานนับตั้งแต่เด็กจนเดิบใหญ่ไปถึงปลายชีวิตเลยทีเดียว
อัตตะ กับ พันธุ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเกิดมามีญาติพี่น้องคอยผูกพันอยู่เสมอ ไม่ทอดทิ้งกัน มีการไปมาหาสู่กันและกันอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้จะแยกบ้านกันไปแล้วก็ตาม และมักจะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ตลอด นับเป็นบุคครที่จะเจริญตามบรรพบุรุษเสมอ
อัตตะ กับ ปุตตะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้รักความสนุกสนาน ยิ้มแย้มแจ่มใส มีอารมณ์ดีอยู่เสมอ และดูจะมีความผูกพันอยู่กับบุตรหลานเป็นอย่างดี รักและเอ็นดูเด็ก ๆ มักชอบคิดหวนกลับไปสู่วัยเด็กอยู่เสมอ
อัตตะ กับอริ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเกิดมามักมีเรื่องทุกข์ร้อนอยู่ตลอด และมักเป็นการหาเรื่องใส่ตัวเสียด้วย บางครั้งสร้างศัตรูโดยใช่เหตุ และมักก่อให้เกิดปัญหาไปเอง ผลดีคือ เป็นผู้มีความอดทน สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ทุกอย่าง แต่มักมีผู้อื่นอิจฉาอยู่ตลอด
อัตตะกับ ปัตนิ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้จะได้คู่ครองคนรักที่มีความคิดทัศนคติที่ตรงกัน เข้ากันได้ หรือได้คู่ครองที่มีพื้นฐานชีวิตระดับใกล้เคียงกัน และเป็นชีวติที่มีความโชคดีเรื่องครอบครัว ความรักมีผู้มารักมาชอบอยู่เสมอ แม้กระทั้งแต่งงานมีครรอบครัวแล้ว ก็ยังมีผู้มาชอบพอติดพัน
อัตตะ กับ มรณะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้ที่จะเดินทาง หรือไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดน บ้างก็เป็นผู้ที่มีอารมณ์ไม่แน่นอน วิตกกังวลอยู่กับเรื่องสุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บเสมอ คู่ไม่ค่อยมีความสุขสมหวังเท่าใดนัก
อัตตะ กับ สุภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะประสบความสุข ความสำเร็จ รักความก้าวหน้า มีคุณธรรม น่าคบหาสมาคมด้วย รักในการเดินทางท่องเที่ยว เป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย สร้างบุญสร้างกุศลมาด้วยดีตั้งแต่อดีตชาติ
อัตตะ กับ กัมมะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้มีความผูกพันอยู่กับอาชีพการงาน ชอบทำงานส่วนตัวไม่ชอบเป็นลูกจ้างใคร เว้นแต่ภาวะความจำเป็นเท่านั้น เป็นผู้รักงานมีความรับผิดชอบดีมาก ชีวิตอยู่กับงาน
อัตตะ กับ ลาภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามักประสบความสำเร็จในการเงิน รักในการสร้างตัว กลัวความยากลำบากที่สุด จึงทำให้หาทรัพย์หาลาภอยู่ตลอด และมักมีบุญวาสนาดีได้ลาภอยู่เสมอ
อัตตะ กับ พยายะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาชอบในการเสี่ยวต่อโชคชะตา กล้าได้กล้าเสียดี และเป็นไปได้ว่าจะคลุกคลีอยู่กับการเสี่ยงโชค ที่ไม่ค่อยถูกต้องตามกฎหมายนัก ไม่เหมาะที่จะทำงานราชการแต่เป็นงานส่วนตัว บ้างว่าเจ้าชะตามีปัญหาเรื่องสุขภาพ มีโรคภัยไข้เจ็บรบกวน เป็นต้น
อัตตะ กับ ทาสี-ทาสา
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้มีความรับผิดชอบดีมากต่อส่วนรวมและครอบครัว ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนอื่น รักพวกพ้องหมู่คณะ แบกภาระเป็นทั้งพ่อบ้าน แม่บ้าน คนใช้ ผู้จัดการจนถึงภารโรง เบ็ดเสร็จ เกิดมามีความทุกข์ใจ เหนื่อยใจตลอด