ทำนายพื้นชะตาตามเดือนเกิด (9-12)

หมายเหตุ : ตำราอีสานนี้ให้เริ่มนับเดือนธันวาคมเป็นเดือนอ้าย (เดือน1)

ความหมายคำทำนาย
เดือนเก้าฮู้เพิ่นกะถามบ่ฮู้เพิ่นกะถาม หมายความว่าคนที่เกิดเดือนนี้มักจู้จี้ถามไถ่ไม่หยุดปาก ชอบสงสัยไม่สิ้นสุดชอบคิดพิจจารณาทุกสิ่งที่อยู่รอบข้าง คือ มีนิสัยเป็นนักวิทยาศาสตร์นั่นเอง ดั่งนักปราชญ์ผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาแต่กำเนิด ชาวเดือนนี้จึงมักเป็นนักคิด นักเขียน นักแสวงหาธรรมะสัจจะความจริง ไม่ยอมเชื่ออะไรง่าย ๆ สังสัยสิ่งใดก็ต้องพิสูจน์ก่อนให้รู้ดำรู้รู้แดงกันไป จึงจะยอมเชื่อ เป็นคนคมในฝัก รู้แล้วยังอยากรู้ต่อไปอีกไม่สิ้นสุด ชอบแสวงหาคำตอบและความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เป็นคนทันสมัย เจรจาพาทีคมคาย และรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน เข้ากับผู้อื่นได้ดีทุกระดับชั้น มักสุภาพอ่อนโยน ครองตนด้วยธรรมะ รักธรรมชาติ ชอบแสวงหาคำตอบจากธรรมชาติรอบกายเสมอ แม้มนุษย์และสัตว์ก็กลายเป็นเป้าให้ชาวเดือนนี้แสวงหาคำตอบได้เสมอ ดั่งโบราณว่าไว้ว่า ชาวเดือนเก้า ฮู้เพิ่นกะถามบ่ฮู้เพิ่นกะถาม คือ ไม่รู้ก็ถามรู้แล้วก็ยังสงสัยไม่แน่ใจต้องถามเอาคำตอบอีกนั่นแล

เดือนสิบปรารถนาบ่แล้ว หมายความว่าผู้ที่เกิดเดือนนี้เป็นผู้ที่มีความต้องการไม่สิ้นสุด เป็นนักแสดงหาทั้งทางโลกและทางธรรม มีความกระตือรือร้นอยากได้อยากดีเสมอ มีพลังริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้มีไฟในหัวใจไม่เคยดับมอด หัวใจไม่เคยแก่ ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ยอมรามือง่าย ๆ แต่เมื่อได้มาแล้วมักจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญ เพราะมีสิ่งอื่นให้อยากได้ใหม่อีกเรื่อยไป มักเป็นนักสร้างจินตนาการ เพ้อฝัน เหมาะจะเอป็นนักคิด นักเขียน นักสร้างงานศิลปะที่ใช้จินตนาการและความคิดฝันที่ไม่เคยดับมอด ดั่งไฟสุมขอนที่กรุ่นร้อนไม่สิ้นเชื้อ หากว่าชาวเดือนนี้จะมีความทุกข์ ก็ทุกข์ที่เกิดจากความอยาก ความมุ่งมั่นปราถนาที่ไม่เคยหมดจากหัวใจของตนเอง ดั่งโบราณว่าไว้ว่า ปรารถนาบ่แล้ว คือ มีหนึ่งอยากได้สอง มีทองอยากได้เพชร หากรู้จักระงับอกระงับใจ ระงับความอยากไว้บ้าง ก็จะมีความสุขนักแล

เดือนสิบเอ็ดบ่าแป้วเพราะคานสี หมายความว่าผู้ที่เกิดมาในเดือนนนี้เป็นผู้ที่เกิดมาพร้อมกับภาระหน้าที่ ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นโดยแท้ ต้องทำงานมากมาย เป็นนักปฏิบัติมากกว่าเป็นนักทฤษฏี พูดน้อยแต่ทำมาก มักเก็บตัว ขี้อาย ใจดี ชอบทำบุญ ชอบเสียเสียสละเพื่อผู้อื่น หากมีผู้มาของสิ่งใด ชาวเดือนสิบเอ็ดจะยกให้ทันที ดั่งพระเวสสันดรที่เสียสละให้เขาได้แม้แต่ร่างกายและชีวิต หากว่าเขาต้องการ ชาวเดือนนี้จะเป็นผู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ขอบรับเอาภาระต่าง ๆ มาแบกหาบด้วยตนเอง ชอบบริการผู้อื่น ทำให้คนใกล้ชิดมีความสุขสบาย หากเป็นหมอ เป็นแพทย์ เป็นนักสังคมสงเคราะห์จะเหมาะนัก ของให้ผู้อื่นสุขสบายตัวเองจะแบกหามลำบากอย่างไรก็ไม่บ่น ดั่งโบราณว่าไว้ว่า บ่าแป้วเพราะคานสี นั่นคือแบกหาบจนไหล่เป็นรอย (บ่าแป้ว) ไม้คานเสียดสีนั่นแล

เดือนสิบสองตีกลองหลวงป่าวเมืองกินเหล้า หมายความว่าผู้ที่เกิดในเดือนสิบสอง เป็นผู้ที่เกิดมาพร้อมกับความสุข สนุกสนาน ม่วนชื่น โฮแซว ชอบจัดงานฉลอง ท่านว่าแม้แมวออกลูกชาวเดือนสิบสองยังจัดงานฉลองได้ มีเงินมีทองมักใช้จ่ายไปกับความบันเทิง เริงใจ มีเพื่อนฝูงพวกพ้องมากมาย จึงมักไม่มีความทุกข์ใจ มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือเสมอ แต่ไม่ค่อยมีเงินติดกระเป๋านัก หากประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับความบันเทิงจะเหมาะยิ่งนัก เป็นนักดนตรี นักร้อง หมอลำ เป็นนักแสดงก็จะมีคนนิยมมาก มักเป็นที่รักใคร่ของญาติมิตร เพราะใจกล้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี คุยสนุก มักหลงเชื่อคนง่าย หากมีสติยับยั้งใจตนไว้บ้างจะดี อย่ามัวแต่เรียกชาวบ้านชาวเมืองมาเลี้ยงมาฉลอง ดั่งโบราณว่าไว้ว่า ตีกลองหวลงป่าวเมืองกินเหล้า คือ ให้คิดถึงสุภาษิตว่า ให้เพิ่นหมดโต ให้เขาเราหมดสิ้นเนื้อประดาตัวไว้บ้างจะดีนักแล