ทำนายไฝหญิง-14 (ส่วนต่ำ-แนวของลับ)
(64) หญิงใดมีไฝอยู่ที่โคกสวรรค์ คือ แคมโยนี จะเป็นแคมซ้ายหรือแคมขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีวาสนามาก จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์มากมาย ชายใดได้เป็นเมีย จะดีที่สุด จะได้สามีต่อเมื่ออายุ 20 ปีล่วงไปแล้ว ถ้ามีบุตรหัวปีจะได้ดีมียศสูง เป็นที่รักใคร่นับถือแก่บรรดาวงศ์ญาติทั่วไป
(65) หญิงใดที่มีไฝอยู่ที่ปลายเม็ดละมุด (ในช่องสังวาส) ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีกามรสอันเลอเลิศเป็นที่ต้องใจชายชวนให้เสน่หา ตัณหาจัด จะต้องได้สามีที่เกิดวันเสาร์ จึงจะอยู่ด้วยกันยืด จะเริ่มเสียสาวตั้งแต่อายุ 16-17 ปี ญาติพี่น้องมีมากแต่ไม่มีใครจะเอาเป็นธุระ
(66) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ตรงก้นนั่งซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีทรัพย์สำรวย ใช้เงินเก่งและจะได้สามีเป็นนัการพนันด้วย หากินไม่พอเลี้ยงปากท้อง ถ้าย้ายไปหากินต่างเมืองจะมีฐานะดีขึ้น
(67) หญิงใดมีไฝอยู่ที่เนินสวรรค์ ใกล้ ๆ ขาหนีบของโยนี จะเป็นข้างซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีมหาเสน่ห์อยู่ในตัว ชายใดได้เห็นหน้าก็ต้องหลงรัก อาชีพทางค้าขายจะประเสริฐสุด จะเกิดบุตรธิดาหลายคน มีหวังได้พึ่ง ยิ่งแก่ตัวก็ยิ่งมีความสุขมาก