เทพเจ้ากวนอูเทพเจ้ากวนอูเป็นเทพเจ้าที่ทางลัทธิเต๋าเชื่อกันว่าเป็น เซียน เป็นเทพแห่งความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และจงรักภักดี แต่ในทางพุทธศาสนานิกายมหายานยกย่องให้กวนอูเป็นพระโพธิสัตว์อีกองหนึ่ง มีนามว่า พระสังฆรามโพธิสัตว์ หรือในภาษาจีนเรียกว่า เจียหลานผูซ่า
ตามความเชื่อที่ให้บูชากวนอูเปรียบเสมือนเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งนั้น เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง ในรัชสมัยของช่งฮุยจงฮ่องเต้ หรือประมาณปี ค.ศ. 1102 ซึ่งได้พระราชทานยศให้แก่กวนอูเป็น จงฮุ่ยกง หมายถึง เทพผู้ภักดี และนับตั้งแต่นั้นมาในทุก ๆ ราชวงศ์ก็ได้มีการพระราชทานยศให้แก่กวนอู จนมีฐานะเป็นดั่งเทพเจ้าองค์หนึ่งของจีน ชาวบ้านทั่วไปก็ให้การเคารพกวนอูเป็นอย่างมาก ดังนั้นจะเห็นว่าตามชุมชนของชาวจีนทั่วทุกมุมโลกก็ได้มีการตั้งศาลเทพเจ้ากวนอูไว้เพื่อสักการะบูชา และยังแพร่หลายไปตามดินแดนต่าง ๆ อีกมากมาย เทพเจ้ากวนอูได้รับความเคารพศรัทธาในเรื่องของความความซื่อสัตย์และยุติธรรมจากชาวจีน จนได้รับขนานนามว่า เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และ เทพเจ้าผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ ลักษะเด่นของเทพเจ้ากวนอูจะมีใบหน้าสีแดงซึ่งน่าอัศจรรย์เป็นอย่างมาก รูปเหมือนของท่านชาวจีนเรียกว่า กิ้มซิ่น โดยมีความเชื่อกันว่าสีแดงบนในหน้าของท่านนั้นจะแดงแบบสดใส หรือแดงแบบคล้ำขึ้นอยู่กับผู้ที่มองเห็นเป็นอย่างไร หากบุคคคลนั้นกำลังมีเรื่องทุกข์ร้อนใจ หรือมีเหตุร้ายมักจะมองเห็นหน้าของท่านเป็นสีแดงคล้ำหรือออกเป็นดำไปเลย หากผู้ที่มองเห็นใบหน้าของท่านเป็นสีแดงเรื่อ สว่างสดใส แสดงถึงว่าผู้นั้นมีความโชคดี แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็เป็นเพียงเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมา จริงหรือไม่จริงคงต้องไปพิสูจน์กันเอง
ชาวจีนกราบไหว้บูชาเทพเจ้ากวนอูในเกียรติคุณด้านของความซื่อสัตย์ และยุติธรรม การขอพรจึงมักขอในเรื่องหน้าที่การงานให้มีความเจริญก้าวหน้า ทำงานให้รับความยุติธรรมจากเจ้านาย รวมถึงให้ท่านบันดาลพรให้กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรือง มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่น หรือหากใครถูกเอารัดเอาเปรียบก็ขอให้ท่านบันดาลพรให้ได้รับความยุติธรรมคลี่คลายไปในทางที่ดี หรือแม้แต่บางคนที่มีลูกหนี้ก็ขอให้สามารถทวงหนี้ได้ก็มี

ประวัติความเป็นมา
ตามประวัติศาสตร์กวนอูคือบุคคลที่มีตัวตนจริง ๆ อยู่ในปลายสมัยราชวงศ์ฮั่น และเป็นนักรบผู้กล้าหาญ โดยจากวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก บรรยายให้ทราบถึงลักษณะเด่นของกวนอูว่า เป็นชายร่างสูงใหญ่ ใบหน้ามีสีแดง ดวงตายาวรี คิ้วดั่งหนอนไหม มีหนวดเครางาม กวนอูมีอาวุธประจำกาย คือ ง้าวมังกรเขียว หรือ ง้าวมังกรจันทร์ฉงาย กวนอูเกิดเมื่อวันที่ 24 เดือน 6 จีนศักราชเอี่ยงฮี ปี พ.ศ. 703 ในรัชสมัยของพระเจ้าฮั้นฮวนเต้ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 เดือนที่ 7 จีนศักราชเคี่ยงเช้ง ปี พ.ศ. 762 ในรัชสมัยของพระเจ้าฮั่นเหี้ยนเต้ กวนอูมีความเก่งกาจและเชี่ยวชาญในด้านการรบ และมีความกตัญญู จงรักภัดีและมีคามซื่อสัตย์เป็นที่หนึ่ง กวนอูได้ร่วมสามาบานเป็นพี่น้องกับเล่าปี่และเตียวฮุย ทั้งสามรักกันมากและร่วมฝ่าฟันศึกสงครามมาด้วยกัน และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เล่าปี่ได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งก๊กสู่หรือจ๊กก๊ก จากเรื่องเล่าขานนี้ได้แสดงให้เห็นว่าเทพเจ้ากวนอูเมื่อครั้งที่มีชีวิตอยู่นั้น ได้ตั้งมั่นอยู่ในความดีจงรักภักดี มีความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ ผู้คนต่างยกย่องในคุณงามความดีของท่านและยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฎิบัติตนเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้