ทำนายไฝหญิง-11 (ส่วนกลาง-แนวตัว)
(51) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ปุ่มศอกข้างซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่อาภัพอัตคัดขัดสนจะได้รับความเดือดร้อนใจอยู่เสมอ มักหม้ายสามี บุตรหายาก
(52)หญิงใดมีไฝอยู่ที่หัวไหล่ซ้าย ขอทำนายว่าเป็นหญิงที่จะต้องหากินทางหาลบคอน มีนิสัยชอบคบชายที่มีฐานะต่ำกว่าตน จึงต้องทนทุกข์ลำบากอยู่เสมอ จนเมื่ออายุครบ 30 ไปแล้ว จึงจะค่อยมีความสุขบ้าง จะเกิดบุตรชายหญิงหลายคน แต่ต้องพลัดพรากจากกัน ต่างคนต่างอยู่
(53) หญิงใดมีไฝอยู่ที่หัวไหล่ขวา ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่จนทรัพย์อับปัญญา หาความสุขได้ยาก ถ้าไปต่างเมืองจะได้ผู้อุปถัมภ์ดี
(54) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ข้างรูสะดือ ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่จะได้สามีที่มีทรัพย์มาก จะเกิดบุตรชายหญิงหลายคน จะสบายเมื่อแก่
(55) หญิงใดมีไฝที่นิ้วมือซ้ายหรือขวา จะเป็นนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย นิ้วหนึ่งนิ้วใดก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้หลักนักปราชญ์ มีญาติพี่น้องเพื่อฝูงมาก มีทรัพย์สมบัติปานกลาง ทำพออยู่พอกิน จนเมื่ออายุครบ 25 ไปแล้ว จึงจะพบเนื้อคู่ที่แท้จริง จะมีความสุขสบายมากเมื่อแก่