การเขียนเลขผูกดวงเบื้องต้น

การเขียนเลขทั้ง 7 ตัวเพื่อผูกดวงชะตาทำนายดวงชะตาชีวิตนั้น จะต้องเขียนตัวเลขทั้ง 7 ตัวเรียงลงบนแถว 3 แถว ดังนี้

แถวที่ 1 เรียกว่าแถวของฐาน วันเกิด
แถวที่ 2 เรียกว่าแถวของฐาน เดือนเกิด
แถวที่ 3 เรียกว่าแถวของฐาน ปีเกิด

รวมทั้งสามแถวจะได้ตัวเลขทั้งหมด 21 ตัว ซึ่งตัวเลขทั้ง 21 ตัวนี้จะต้องอยู่บนฐานของตัวพยากรณ์ที่เรียงกันไปทั้งสามแถว ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้และท่องจำ ตัวพยากรณ์ ของทั้ง 21 ตัวนี้ให้ได้เสียก่อน จึงจะสามารถอ่านคำพยากรณ์เพื่อทำนายดวงชะตาชีวิตต่อไปได้

วิธีการเขียนเลข 7 ตัวทั้งสามแถว
เลข 7 ตัวทั้งสามแถวนั้นจะใช้เพียงเลข 1 ถึงเลข 7 เท่านั้น ซึ่งในแถว ๆ หนึ่งอาจจะเริ่มต้นด้วยเลข 1 หรือเลขอะไรก็ตามก็ให้เรียงไปจนสุดที่เลข 7 ถ้าสุดแล้วยังไม่ครบ 7 ตัวก็ให้วนมาเขียนเลข 1 ใหม่แล้วนับเรียงต่อไปจนกว่าตัวเลขจะครบ 7 ตัว หรือที่เรียกว่า ฐาน ซึ่งแต่ฐานจะมีหลักเกณฑ์ในการเขียนดังนี้

การเขียนตัวเลขในฐานที่ 1 (แถวที่ 1)
ตัวเลขแถวแรกหรือฐานที่ 1 เริ่มต้นด้วยตัวเลขของ วันเกิด ดังนี้
เกิดวันอาทิตย์ เลข 1 เป็นตัวแรก
เกิดวันจันทร์ เลข 2 เป็นตัวแรก
เกิดวันอังคาร เลข 3 เป็นตัวแรก
เกิดวันพุธ เลข 4 เป็นตัวแรก
เกิดวันพฤหัสบดี เลข 5 เป็นตัวแรก
เกิดวันศุกร์ เลข 6 เป็นตัวแรก
เกิดวันเสาร์ เลข 7 เป็นตัวแรก

การลงเลข 7 ตัวของฐานที่ 1 เมื่อเริ่มต้นด้วยตัวเลขวันเกิดของเจ้าของดวงชะตาแล้วเรียงต่อไปจนครบ 7 ตัว ถ้าถึงเลข 7 แล้วแต่ตัวเลขยังไม่ครบ 7 ตัว ให้วนมาที่เลข 1 ใหม่แล้วนับต่อไปจนครบ 7 ตัว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เกิดวันอาทิตย์ 1 2 3 4 5 6 7
เกิดวันจันทร์ 2 3 4 5 6 7 1
เกิดวันอังคาร 3 4 5 6 7 1 2
เกิดวันพุธ 4 5 6 7 1 2 3
เกิดวันพฤหัสบดี 5 6 7 1 2 3 4
เกิดวันศุกร์ 6 7 1 2 3 4 5
เกิดวันเสาร์ 7 1 2 3 4 5 6

การเขียนตัวเลขในฐานที่ 2 (แถวที่ 2)
การเขียนเลขในแถวที่ 2 หรือฐานที่ 2 ให้เริ่มต้นด้วยตัวเลขของ เดือนเกิด ของเจ้าของดวงชะตา แล้วเรียงกันไปจนครบ 7 ตัว โดยเขียนให้ตรงกับตัวเลขในแถวที่ 1 ซึ่งตามตำราโหราศาสตร์ไทยจะถือเอาเดือน 5 เป็นเดือนแรกของปี ตามหลักจันทรคติ ไม่นิยมเอาเดือนมกราคมเหรือเดือนทางสุริยคติมาเป็นหลัก ดังนั้นการนับจะนับเดือน 5 เป็นเดือนที่ 1 และเดือน 6 เป็นเดือนที่ 2 เรียงกันไป จนถึงเดือนที่ 11 จะเป็นเดือน 7 และเดือน 12 จะกลับมาเริ่มเป็นเดือนที่ 1 วนใหม่อีกครั้งจนครบทั้ง 12 เดือน ตามหลักการดังต่อไปนี้
เกิดเดือน 5 เลข 1 เป็นตัวแรก
เกิดเดือน 6 เลข 2 เป็นตัวแรก
เกิดเดือน 7 เลข 3 เป็นตัวแรก
เกิดเดือน 8 เลข 4 เป็นตัวแรก
เกิดเดือน 9 เลข 5 เป็นตัวแรก
เกิดเดือน 10 เลข 6 เป็นตัวแรก
เกิดเดือน 11 เลข 7 เป็นตัวแรก
เกิดเดือน 12 เลข 1 เป็นตัวแรก
เกิดเดือน 1 เลข 2 เป็นตัวแรก
เกิดเดือน 2 เลข 3 เป็นตัวแรก
เกิดเดือน 3 เลข 4 เป็นตัวแรก
เกิดเดือน 4 เลข 5 เป็นตัวแรก

เหตุผลที่มีข้อแม้ว่าจะถือเอาเดือนตามสุริยคติ เช่น เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ มานับเป็นเดือนที่ 1 และ 2 ไม่ได้ก็เพราะว่า เดือนไทยหรือเดือนตามจันทรคติกันเดือนสากลไม่ตรงกันเสมอไป ตามที่ประมาณกันว่าเดือนเมษายน คือเดือน 5 แต่หากคนที่เกิดปลายเดือนเมษายนก็อาจกลายเป็นเดือน 6 ก็มี บางคนเป็นเดือน 4 ก็มี ฉะนั้นจึงต้องยึดหลักเอาเดือนไทยเป็นเกณฑ์ ผู้ที่จะทำนายดวงชะตาชีวิตได้ถูกต้องตามหลักตำรานึ้จึงต้องมีเดือนเกิดทางจันทรคติหรือของไทยเป็นหลักสำคัญ โดยมีหลักเกณฑ์ในการเขียนเดือนเกิดดังตัวอย่างต่อไปนี้
เดือน 5 1 2 3 4 5 6 7
เดือน 6 2 3 4 5 6 7 1
เดือน 7 3 4 5 6 7 1 2
เดือน 8 4 5 6 7 1 2 3
เดือน9 5 6 7 1 2 3 4
เดือน 10 6 7 1 2 3 4 5
เดือน 11 7 1 2 3 4 5 6
เดือน 12 1 2 3 4 5 6 7
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 1
เดือน 2 3 4 5 6 7 1 2
เดือน 3 4 5 6 7 1 2 3
เดือน 4 5 6 7 1 2 3 4
การเขียนตัวเลขในแถวที่ 2 หรือ ฐานที่ 2 นี้ให้เขียนตัวเลยให้ตรงกันกับแถวที่ 1 ด้วย เช่น ผู้ที่เกิดวันจันทร์ เดือน10 ต้องเขียนตัวเลขให้ตรงกันดังนี้
วันจันทร์ 2 3 4 5 6 7 1
เดือน10 6 7 1 2 3 4 5

การเขียนตัวเลขในฐานที่ 3 (แถวที่ 3)
การเขียนเลขในแถวที่ 3 หรือฐานที่ 3 ให้เริ่มต้นด้วยตัวเลขของ ปีเกิด ของเจ้าของดวงชะตา ดังนี้
เกิดปีชวด เลข 1 เป็นตัวแรก
เกิดปีฉลู เลข 2 เป็นตัวแรก
เกิดปีขาล เลข 3 เป็นตัวแรก
เกิดปีเถาะ เลข 4 เป็นตัวแรก
เกิดปีมะโรง เลข 5 เป็นตัวแรก
เกิดปีมะเส็ง เลข 6 เป็นตัวแรก
เกิดปีมะเมีย เลข 7 เป็นตัวแรก
เกิดปีมะแม เลข 1 เป็นตัวแรก
เกิดปีวอก เลข 2 เป็นตัวแรก
เกิดปีระกา เลข 3 เป็นตัวแรก
เกิดปีจอ เลข 4 เป็นตัวแรก
เกิดปีกุน เลข 5 เป็นตัวแรก

หลักการเขียนเลขปีเกิด มีดังนี้
เกิดปีชวด 1 2 3 4 5 6 7
เกิดปีฉลู 2 3 4 5 6 7 1
เกิดปีขาล 3 4 5 6 7 1 2
เกิดปีเถาะ 4 5 6 7 1 2 3
เกิดปีมะโรง 5 6 7 1 2 3 4
เกิดปีมะเส็ง 6 7 1 2 3 4 5
เกิดปีมะเมีย 7 1 2 3 4 5 6
เกิดปีมะแม 1 2 3 4 5 6 7
เกิดปีวอก 2 3 4 5 6 7 1
เกิดปีระกา 3 4 5 6 7 1 2
เกิดปีจอ 4 5 6 7 1 2 3
เกิดปีกุน 5 6 7 1 2 3 4
การเขียนเลขในแถวที่ 3 หรือฐานที่ 3 ต้องเขียนตัวเลขแต่ละหลักให้ตรงกับแถวที่ 1 และ 2 ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพราะตัวเลขทั้ง 21 ตัวนี้จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคำทำนายดวงชะตาต่อไป
เมื่อเรารู้วิธีการลงเลขทั้งสามแถวนั่นคือ แถวแรกเป็นฐานวันเกิด แถวที่สองเป็นฐานเดือนเกิด และแถวที่สามเป็นฐานของปีเกิด จากนี้ก็สามารถเขียนเลขของผู้ที่ต้องการทำนายดวงชะตาได้แล้ว