คาถาและวิธีบูชาเทพเจ้ากวนอู

วิธีบูชาเทพเจ้ากวนอู
1.ธูป 3 ดอก
2.เทียนแดง
3.ค้อซีพร้อมธง 1 ชุด
4.เพ้ากวนอู (เครื่องทรงกระดาษเจ้าพ่อกวนอู 1 ชุด)
5.ซาแซ หมู ปลา เป็ด ห้ามใช้ไข่ไก่
6.หงิ๋งเตี๋ย 12 แผ่น
7.ผลไม้ 3 ชนิด และควรมีส้ม 5 ใบ
8.พวงมาลัย
9.น้ำมัน 1 ขวด
10.น้ำชาและสุราอย่างน้อย 3 ถ้วย

คาถาบูชาเทพเจ้ากวนอู
เสิน ปิง ฮั่ว จี๋ หยู เสิน ลิ่ง
ฝ่า หมึน ตี้ จื่อ จวน ไป้ ฉิ่ง
กวน เซิ่น ตี้ จวิน ชู่ เจี้ยง หลิน
ชาน กั๋ว จือ สือ หลง หู่ เจียง
อวี้ ตี้ ชื่อ อู๋ โช่ว เทียน หมึน
อู๋ เฟิ่ง อวี้ ตี้ ชิง ชื่อ จื่อ
อิ๋ว เต้า เหลิน เจียน จิ้ว ว่าน หมิง
เทียน ปิง เม่ง เจียง สุ่ย อู๋ จวน
ลิ่ว ติง ลิ่ว เจี่ย จีย อู๋ หมิง
เชิน ฉี ชื่อ หม่า อิ๋ว วื่อ เจีย
อิง เชี้ยง เม่ง เจียง เพียน เทียน เชี้ย
เชียง ฉิ่ง กวน เชิ่น ต้า ตี้ จวิน
โช่ว จื่อ ต้า เตา จีน เยา เสีย
เวย หลิน เสี่ยง เฮอ จั่น เสิน ทง
โจว ฉัง เล่า แย่ เจิน เสี้ยน เชิ่ง
เฮอ เชิ่ง ผี่ หลิง เจิ้น ชัน เหอ
อิง เชี้ยง เสิน เจียง ชื่อ โจว
ฉั่ง ชุน ชิว อี้ โหย่ง อู๋ ชวง สือ
จง ชิน อี้ ฉี่ เจิน เฉียน คุณ
ฝู จู้ หลิว เป้ย ต้า เจี๋ย อี้
หลิว ฉวน ว่าน ชื่อ ฉวน กู่ จิน
ตัน ฉี เหวิน โว จั่น เสียง เหลียน
ช่าง หม่า ปอ ไค เชียน ว่าน เจียง
อิง เชี้ยง อี้ ฉี่ จั่น เสิน ทง
โช่ว เจีย ชิง หลง เอี่ยน แย่ เตา
จิ่น ฉิ่ง เปิ่น ถาน กวน เชิ่น ตี้
ชื่อ เฟิ่ง อี โหย่ง อู๋ อัน หวัง
คำบูชาเทพเจ้ากวนอูฉบับย่อ
นำ มอ ไต่ ชึ้อ ไต่ ปุย ฮก หมอ ไต่ ตี่ เต็ก เต็ก เสี่ย จี๋ เสียง โก้ว ฮุก เว็ก อ้วง ไต่ เทียน จุน ฯ (สวดถวาย 9 จบ)

คำแปล
ขอนอบน้อมแด่องค์พระจอมฟ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ ผู้เป็นมเหศักดิ์เทพ เต็มเปี่ยมด้วยพระมหาเมตตากรุณาธิคุณอันไพศาล สูงส่งด้วยพุทธเดขไพบูลย์ ขอได้โปรดเกื้อกูลอนุเคราะห์แก่สรรพสัตว์ด้วยเถิดฯ
เชื่อกันว่ากวนกง (กวนอู) เป็นพระภาคหนึ่งขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้จุติลงมาโปรดสัตว์