พยากรณ์ อริ

เป็นคาถาทำนายถึง ปัญหา อุปสรรค ศัตรู หนี้สิน ความผิดหวัง
อริ กับ มรณะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาไม่ควรคบคนไกลบ้านไว้ใจกันไม่ได้ มักมีศัตรูเป็นคนต่างถิ่น บ้างว่าเดินทางไปอยู่ต่างถิ่นและอายุจะไม่ยืนมีโรคภัยเบียดเบียนบ่อยครั้ง
อริ กับ สุภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะมีอุปสรรค ศัตรูเป็นบุคคลชั้นสูงกว่า มีปัญหากรีดขวางทางเจริญก้าวหน้าตลอด ทำอะไรใหญ่โตควรระมัดระวังอย่าหวังสูงเกินไป หวังแต่ในสิ่งที่ทำได้
อริ กับ กัมมะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้รักอิสระ ไม่ชอบอยู่ใต้บังคับบัญชาใคร การงานไม่ค่อยปกติ มักเกิดปัญหากับผู้ทำงานใกล้กันเสมอ
อริ กับ ลาภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามักจะมีทุกข์อาภัพพอสมควร มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์และความคิดกันตลอด มีอบายมุขใกล้ตัวควรระวัง บ้างว่าได้ลาภมาจากความเดือดร้อนหรือจะเดือดร้อนภายหลัง
อริ กับ พยายะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามักมีศัตรูลับ ๆ หรือเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นอย่างไม่คาดฝัน ควรหลีกเลี่ยงการปะทะคารม และใช้กำลัง
อริ กับ ทาสี
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะเรื่องขัดแย้งกับบุคคลที่อยู่ในครอบครัวอยู่ร่ำไป ควรหลีกเลี่ยงการปะทะคารม
อริ กับ ทาสา
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะมีเรื่องเดือดร้อนเพราะผฤอยู่ใกล้ตัว เช่น บุตรหลาน หรือ สามีภรรยา