ทำนายไฝหญิง-15 (ส่วนต่ำ-แนวของลับ)
(68) หญิงใดมีไฝอยู่ที่หัวเข่าซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีนิสัยเป็นคนซื่อตรง ใจดี ฐานะพอมีพอกิน ชอบการเที่ยวเตร่ไปในที่ต่าง ๆ อาชีพทางค้าขายจึงจะดี จะพบเนื้อคู่ที่แท้จริงต่อเมื่ออายุครบ 20 ปีล่วงไปแล้ว เป็นชายที่ทำราชการจึงจะดี มีบุตรชายหญิงมาก
(69) หญิงใดมีไฝอยู่ที่โคนขาซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่ต่อไปจะมีชื่อเสียง และร่ำรวยในทางค้าขาย มีใจเมตตากรุณาสงสารคนยากคนจน จะได้สามีดีและมีความสุขมาก เกิดบุตรและธิดาหลายคน คนโตถ้าเป็นหญิงจะดีมาก ได้พึ่งเต็มที่
(70) หญิงใดมีไฝอยู่ที่สะโพกข้างซ้าย ขอทำนายว่าเป็นหญิงที่มีทรัพย์สมบูรณ์มาตั้งแต่เกิด โดยมากมักจะได้มาทางมรดกตกทอด และจะมีผู้คอยช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เสมอ ควรเลือกชายที่มีผิวเนื้อดำแดงเป็นสามี จึงจะอยู่ด้วยกันตลอด
(71) หญิงใดมีไฝอยู่ที่สะโพกข้างขวา ขอทำนายว่า เป็นหญิงมีกรรมมาก จะต้องจากที่กินที่อยู่ระเหเร่ร่อนไปไกล ทรัพย์สมบัติที่หาได้จะเก็บรักษาไว้ไม่อยู่จะต้องมีเรื่องและเหตุการณืมาทำลายให้สูญเสียไปเสมอ ๆ อายุ 30 ปีล่วงไปแล้ว จะต้องเสียของรักและจากลูกจากสามี
(72) หญิงใดมีไฝอยู่ที่หน้าแข้าซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีใจรักในการท่องเที่ยวไปหาลาภมากกว่าอยู่ประจำที่ เป็นคนสุรุ่ยสุร่ายใช้เงินเก่ง ถ้าได้สามีที่มีอายุแก่กว่า จะช่วยพยุงฐานะให้มั่นคงยิ่งขึ้น นับว่ามีความสุขชั่วชีวิต มีบุตรก็เหมือนไม่มี เพราะพึ่งไม่ได้
(73) หญิงใดมีไฝอยู่ที่บั้นเอวแถบขวา ขอทำนายว่าเป็นหญิงที่มีนิสัยเชื่อคนง่าย แต่จะได้ทรัพย์มรดกจากท่านผู้ใหญ่ให้ลาภ แล้วจะมีชายชู้มาทำลายทรัพย์ให้หมดไป ต่อไปจะได้รับแต่ความยากลำบาก
(74) หญิงใดมีไฝอยู่ที่บั้นเอวซ้าย ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีทรัพย์พอมีพอกิน ไม่ถึงกับอดอยากหาความสบายไม่ค่อยได้ เนื่อคู่จะเป็นชายที่อยู่ต่างเมือง พอแก่ตัวก็เริ่มจะสบายขึ้น