ทำนายไฝชาย-10 (ส่วนกลาง-แนวตัว)
(51) ชายใดมีไฝอยู่ที่ข้อมือซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีนิสัยเป็นคนซื่อตรงพูดจาเป็นขวานผ่าซาก อาชีพทางหัตกรรมจึงจะดี เมื่ออายุ 30 ปีล่วงไปแล้ว จึงจะได้เมียที่มีฐานะดี มีบุตรชายหญิงหลายคน
(52) ชายใดมีไฝอยู่ที่สีข้างขวา ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีข้าศึกศัตรูมาก จะหาโอกาส หางานทำที่ดี ๆ ได้ยาก ควรหาอาชีพที่เป็นอิสระคือทางหมอ ก็จะได้รับชื่อเสียงในทางนี้ เมื่ออายุ 30 ปีล่วงไปแล้ว จะได้เมียหม้ายมีทรัพย์สมบัติมาก บุตรจะเกิดเมื่อแก่
(53) ชายใดมีไฝที่สีข้างซ้าย ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีนิสัยหลุกหลิกไปในทางเจ้าชู้ มีเมียมากแต่อยู่ด้วยกันไม่ยืด หญิงคนสุดท้ายเป็นแม่หม้ายมีลูกติดจึงจะอยู่ด้วบยกันยืดตลอดไป ต่อจากนี้จึงจะค่อยได้รับความสบายขึ้นบ้าง อาชีพทางค้าขายทางไกลดี
(54) ชายใดมีไฝอยู่สบักขวา ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีกรรมมาก ตั้งแต่เกิดมาได้รับแต่ความยากลำบากตรากตรำมาเรื่อย ๆ จะคิดจะอ่านทำกิจการใดก็ไม่เป็นผล เพราะขาดความเพียร จับจด แต่ก็ยังมีโชคดีอยู่บ้าง คือจะมีผู้ใหญ่สูงอายุคอยอุปถัมภ์ค้ำชู ให้ลาภอยู่เรื่อย ๆ ถ้ายึดถือไว้เป็นที่พึ่งได้จะสบายตลอดไป จะได้เมียก็เป็นคนไร้ญาติ บุตรหายาก
(55) ชายใดมีไฝอยู่ที่สะบักซ้าย ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีนิสัยใจคอกว้างขวาง ใจนักเลง หาเงินได้คล่อง แต่ทว่าต้องหมดไปเพราะเพื่อน เนื้อคู่จะได้กันเมื่อายุ 25 ปีล่วงไปแล้ว จะได้กันด้วยความลำบากเพราะมีคนคอยกันท่า อิจฉาริษยา บุตรหายาก จะสบายเมื่อแก่อายุ 40 ปีล่วงไปแล้ว