วิธีการสร้างเรือนร่างด้วยเลข 7 ตัว

เราจะสร้างร่างกายด้วยการอาศัยเลข 7 ตัว แบ่งแยกเป็นส่วนต่าง ๆ ประกอบให้เป็นร่างกายขึ้นมาได้ดังต่อไปนี้ คือเมื่อรู้หมายเลขครบทุกส่วนแล้ว เพื่อให้เราเข้าใจง่ายขึ้นก็จะสร้างโครงเป็นรูปภาพตัวอย่างขึ้นมา ดังต่อไปนี้เมื่อได้วางแผนที่อย่างนี้แล้ว ก็ต้องทราบหลักการต่อไปอีกให้ถูกต้องและชัดเจน ดังต่อไปนี้