ทำนายไฝชาย-15 (ส่วนต่ำ-แนวของลับ)
(76) ชายใดมีไฝอยู่ที่โคนขาซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีนิสัยเกียจคร้าน ชอบหมกมุ่นอยู่กับความชั่ว จะต้องเร่ร่อนพเนจรท่องเที่ยวไปเรื่อย ๆ อยู่ไม่เป็นที่ หากินไม่พอเลี้ยงปากท้อง จะต้องคดีอาญา มีเมียถึง 2 คน คนแรกถึงได้ คนหลังไม่ได้เรื่องได้ราว จะได้รับความร้อนใจอยู่เสมอ เนื่องจากคิดอะไรก็ไม่ได้ดั่งที่คิด
(77) ชายใดมีไฝอยู่ที่หน้าแข้งขวา ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีอาชีพท่องเที่ยวไปหากินทางไกล จึงจะได้เมียมีฐานะดี อุดมไปด้วยทรัพย์สมบัติ จะมีบุตรชายหญิงหลายคน แก่ตัวจะสบายมาก
(78) ชายใดมีไฝอยู่ที่หน้าแข้งซ้าย ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีกรรมมาก อายุจะสั้น ทำคุณกับใครไม่ขึ้น มีแต่ความหายนะ มีเมียก็ไม่ดี จะได้รับความร้อนใจเพราะผู้หญิง ยิ่งแก่ตัวไปก็ยิ่งจะไม่ค่อยสบายหนักขึ้น บุตรหายากถึงมีก็พึ่งไม่ได้
(79) ชายใดมีไฝอยู่ที่นิ้วเท้าซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีอุปนิสัยไม่ค่อยมีความคิดเท่าใดนัก เกียจคร้านด้านการงานทุกอย่าง เป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยผลาญทรัพย์สมบัติ จะพบกับวิบากกรรมในชีวิตหลายครั้งแต่ก็ไม่ถึงกับอับจน จะต้องถูกจองจำในคดีอาญา