พยากรณ์ พันธุ

เป็นคาถาทำนายถึงเรื่องญาติพี่น้อง บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ
พันธุ กับ มรณะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะมีการพลัดพรากจากถิ่นเกิด ห่างไกลจากญาติพี่น้อง และมักจะไปได้ดิบได้ดีในต่างแดนเสมอ และสร้างฐานะได้อีกด้วย
พันธุ กับ สุภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามีญาติพี่น้องดี มีเกียรติ อุปถัมภ์ ปรึกษาหารือกันได้ และจะมีการเดินทางไปต่างประเทศเสมอ
พันธุ กับ กัมมะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะมียานพาหนะหรือมีบ้านเป็นของตนเอง บ้างว่ามีกิจการร่วมกันกับญาติพี่น้องจะมั่นคงดี
พันธุ กับ ลาภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้มีญาติพี่น้องมากมาย มีการไปมาหาสู่กันตลอด และช่วยเหลือกันดี
พันธุ กับ พยายะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาหวังพึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องไม่ดี ประเภทต่างคนต่างอยู่ และถ้าใกล้ชิดกันก็มักจะสร้างปัญหามีแต่เรื่องเดือดร้อนมาให้เสมอ
พันธุ กับ ทาสี
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามีความเป็นอยู่ง่าย ๆ ไม่พิถีพิถันอะไรเกินไปนักในการใช้ชีวติครอบครัว
พันธุ กับ ทาสา
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นคนใจกว้าง ชอบช่วยเหลือผู้อื่นดีแต่มักมีเรื่องเดือดร้อนเสมอ