ทำนายไฝหญิง-13 (ส่วนกลาง-แนวตัว)
(61) หญิงใดมีไฝอยู่ที่สบักซ้าย ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่อาภัพ จะต้องทำงานทนลำบากตรากตรำ หาไม่พอเลี้ยงปากท้อง มักหม้ายสามี ถ้าจะให้ดีต้องมีสามีแก่ เมื่ออายุครบ 30 ปีล่วงไปแล้วจึงจะค่อยมีความสุขขึ้นบ้าง บุตรหายาก
(62) หญิงใดมีไฝอยู่ที่สะบักขวา ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่พอมีอันจะกิน ขยันขันแข็งชอบทำการค้าขาย อายุ 20 ปีล่วงไปแล้วจะได้สามีที่มีเชื้อวงศ์ผู้มีตระกูลแต่ทว่าจน จะเกิดบุตรธิดาหลายคน
(63) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ง่ามนิ้ว จะเป็นนิ้วไหนก็ตาม หรือมือซ้ายหรือมือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีความสุขสบายมาตั้งแต่เยาว์วัย จะทำการสมรสกับชายที่ร่ำรวย ต่อเมื่ออายุครบ 20 ปีล่วงไปแล้วจะมีความสุขมาก เป็นที่พึ่งแก่าติมิตรทั่วไป อาชีพที่มั่นคงควรสมัครเป็นครู ยิ่งแก่ตัวก็ยิ่งสบายมากขึ้นทุกที