แผนผังการพยากรณ์เลขศาสตร์ 7 ตัว

ฐานที่ 1 ฐานวันเกิด แสดงตัวคาถาพยากรณ์เป็นชื่อเรียกทับศัพท์ 7 ตัว คือ อัตตะ หินะ ชานัง ปิตา มาตา โภคา มัชฌิมา
ฐานที่ 2 ฐานเดือนเกิด แสดงตัวคาถาพยากรณ์เป็นชื่อเรียกทับศัพท์ 7 ตัว คือ ตนุ กดุมภะ สหัชชะ พันธุ ปุตตะ อริ ปัตนิ
ฐานที่ 3 ฐานปีเกิด แสดงตัวคาถาพยากรณ์ เป็นชื่อเรียกทับศัพท์ 7 ตัว คือ มรณะ สุภะ กัมมะ ลาภะ พยายะ ทาสี ทาสา
ท่านต้องท่องจำคาถาพยากรณ์ทั้ง 21 ตัวนี้ให้ได้อย่างแม่นยำ ลำดับมีความสำคัญห้ามสลับกันโดยเด็ดขาด

ตารางตัวคาถาพยากรณ์


ความหมายของตัวคาถาพยากรณ์ฐานที่ 1
อัตตะ หมายถึง ตัวตนของเจ้าชะตา ลักษณะ บุคคลิก อุปนิสัยใจคอ จิตใจ บุญวาสนา และความคิด
หินะ หมายถึง การเจ็บไข้ได้ป่วย สุขภาพ ความทุกข์ การเบียดเบียนความตกต่ำ ความดุดัน หยาบคาย
ธานัง หมายถึง ฐานะความเป็นอยู่ ทรัพย์สินเงินทอง ความมั่นคงของชีวิต ความร่ำรวย
ปิตา หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ฝ่ายชาย พ่อ ปู่ ผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่ฝ่ายพ่อ หัวหน้างาน บุคคลชั้นสูง
มาตา หมายถึง ผู้อุปถัมภ์ฝ่ายหญิง แม่ ยาย ผู้ใหญ่หรือญาติฝ่ายแม่ หัวหน้างาน บุคคลชั้นสูง
โภคา หมายถึง ทรัพย์สมบัติของมีค่า มรดก ความเป็นอยู่ที่ดี ความภาคภูมิใจ
มัชฌิชา หมายถึง ความเป็นกลาง พอดีพอเหมาะทางสายกลาง การแบ่งส่วน ความยุติธรรม

ความหมายของตัวคาถาพยากรณ์ ฐานที่ 2
ตนุ หมายถึง ตัวตนของเจ้าชะตา ลักษณะบุคคลิก อุปนิสัยใจคอ จิตใจ ความคิด วาสนา (ความหมายคล้ายอัตตะ)
กดุมภะ หมายถึง ฐานะทางการเงิน ความร่ำรวย ความอุดมสมบูรณ์ มีความเป็นอยู่ที่ดี
สหัสชะ หมายถึง พี่น้องร่วมบิดามารดา การสังคม การแลกเปลี่ยน เพื่อนสนิท การเที่ยวเตร่ การติดต่อ การเดินทางระยะใกล้ๆ
พันธุ หมายถึง ญาติผู้ใหญ่ วงศ์ตระกูล บรรพบุรุษ ถิ่นกำเนิด ยานพาหนะ อาคารสถานที่
ปุตตะ หมายถึง บริวาร ลูกน้อง ลูกหลาน ผู้อ่อนวัย สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ ความสนุกสนาน ความประมาท การเริ่มต้น
อริ หมายถึง ศัตรู ความขัดแยัง อุปสรรค ความผิดพลาด การต่อสู้ทำลายล้าง ปัญหา
ปัตนิ หมายถึง คู่รัก คู่สมรส การร่วมมือ การร่วมรัก คู่สัญญา หุ้นส่วน ฝ่ายตรงข้าม เพศตรงข้าม ฝ่ายตรงข้าม การแบ่งส่วน

ความหมายตัวคาถาพยากรณ์ ฐานที่ 3
มรณะ หมายถึง ความตาย การพลัดพราก การสูญเสีย ต่างถิ่นต่างแดน ความผิดหวัง มรดก ความเหน็ดเหนื่อย
สุภะ หมายถึง ความสำเร็จ ความสุขความเจริญ ความเป็นศิริมงคล มีผู้อุปถัมภ์ ความมีเสน่ห์ ความดี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครอง การเดินทางไกล
กัมภะ หมายถึง การงาน อาชีพ ภาระกิจ การสอบแข่งขัน การก่อกรรมทั้งเก่าและใหม่
พยายะ หมายถึง ความล้มเหลว ล้มละลาย ความเสียหาย ความวุ่นวาย อุบัติเหตุ การถูกปองร้าย ถูกจองจำ ความลี้ลับซับซ้อน เกิดเหตุไม่คาดฝัน
ทาสี หมายถึง หญิงที่ด้อยฐานะ ความเหน็ดเหนื่อย ตรากตรำ ลำบาก เรื่องส่วนตัว บุคคลชั้นต่ำ ข้ารับใช้
ทาสา หมายถึง ชายที่ด้วยฐานะ ความเหน็ดเหนื่อย ตรากตรำ ลำบาก เรื่องส่วนตัว บุคคลชั้นต่ำ ข้ารับใช้

คำอ่านและความหมายตัวคาถาพยากรณ์