ความหมายมงคลของอาหารไหว้เจ้า

ในวันฉลองตรุษจีนอาหารจะถูกรับประทานมากกว่าวันไหน ๆ ในปี อาหารชนิดต่าง ๆ ที่ปฏิบัติกันจนเป็นประเพณีจะถูกจัดเตรียมไว้เพื่อญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง รวมไปถึงคนที่รู้จักที่ได้ล่วงลับไปแล้วด้วย ในวันตรุษจีนครอบครัวจะทานผักที่เรียกว่า ไช่ ซึ่งมีความหมายว่า ถึงแม้ผักชนิดต่าง ๆ ที่นำมาปรุงจะเป็นเพียงรากหรือผักที่มีลักษณะเป็นเส้นใยทุกคนก็เชื่อว่าผักต่าง ๆ เหล่านั้นก็ล้วนแต่มีความหมายอันเป็นมงคลในตัวมันเองทั้งสิ้น
เม็ดบัว มีความหมายถึง การมีลูกหลานที่เป็นชาย
เกาลัด มีความหมายถึง เงิน
สาหร่ายดำ คำเรียกออกเสียงคล้าย ความร่ำรวย
เต้าหู้หมักที่ทำจากถั่วแห้ง คำเรียกออกเสียงคล้ายกับความร่ำรวย และความสุข
หน่อไม้ คำเรียกออกเสียงคล้าย คำอวยพรให้ทุกอย่างเต็มไปด้วยความสุข เต้าหู้ที่ทำจากถั่วสดนั้นจะไม่นำมารวมกับอาหารในวันนี้ เนื่องจากสีขาวเป็นสีแห่งความโชคร้าย สำหรับวันปีใหม่และหมายถึงการไว้ทุกข์
อาหารอื่น ๆ รวมไปถึงปลาทั้งตัว เพื่อเป็นตัวแทนแห่งการอยู่ร่วมกันและความอุดมสมบูรณ์ และไก่สำหรับความเจริญก้าวหน้า ซึ่งไก่นั้นจะต้องยังมีหัว หางและเท้าอยู่ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ เส้นหมี่ก็ไม่ควรตัดเนื่องจากหมายถึงการมีชีวิตที่ยืนยาว