ชื่อมงคลสำหรับผู้เกิดวันอังคาร

สำหรับท่านที่เกิดวันอังคารโดยพื้นฐานแล้วจะมีความโดดเด่นในเรื่องของผู้อุปถัมภ์และบริวาร เพราะปกครองคนด้วยวิธีการใช้พระคุณมากกว่าพระเดช บริวารจึงให้ความจงรักภักดีแบบถวายชีวิต อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่ เมื่อประสบปัญหาใดก็จะมีผู้ใหญ่มาคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลืออยู่เสมอ รวมถึงเรื่องของสุขภาพก็แข็งแรงไม่มีปัญหา ถ้าไม่โชคร้ายจนเกินไปผู้ที่เกิดในวันอังคารแทบจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจนถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลเลย อาจมีเจ็บป่วยบ้างแต่ก็เล็กน้อยไม่หนักมาก แต่ถ้าเป็นแล้วก็จะหนักเลยต้องรักษากันยืดยาว ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นลักษณะด้านแข็งของผู้ที่เกิดวันอังคาร ดังนั้นในการตั้งชื่อก็ไม่จำเป็นต้องนำตัวอักษรในวรรคที่แข็งอยู่แล้วมาเป็นพยัญชนะในชื่อของท่านก็ได้ แต่ให้เน้นหนักไปที่วรรคเดชแทนเพราะผู้ที่เกิดในวันอังคารจะด้อยเรื่องบารมี ถ้าประกอบอาชีพรับราชการทหารหรือตำรวจ ส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาเดียวกันคือ หน้าที่การงานไม่ค่อยเจริญก้าวหน้า รวมถึงเรื่องพื้นฐานเดิมที่มีอยู่หรือที่เรียกว่าด้านมูละ เช่น ทรัพย์สินเงินทองมรดกหรือโชคลาภก็ไม่ค่อยดี ต้องอาศัยความขยันอุตสาหะมาช่วยจึงจะสามารถหาสิ่งเหล่านี้มาได้ ดังนั้นอักษรในชื่อจึงจำเป็นต้องเน้น ๓ วรรคนี้เป็นหลักคือ วรรคเดช วรรคมูละ และวรรคอุตสาหะ
วรรคเดช ด ต ถ ท ธ น
วรรคศรี บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
วรรคมนตรี สระทั้งหมด
วรรคบริวาร จ ฉ ช ซ ฌ ญ
วรรคอายุ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
วรรคมูละ ย ร ล ว
วรรคอุตสาหะ ศ ษ ส ห ฬ ฮ
วรรคกาลกิณี ก ข ค ฆ ง
ผู้ที่เกิดวันอังคารนอกจากจะประสบปัญหาเรื่องหน้าที่การงานไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าแล้ว ก็ยังมีอีกปัญหาที่มักจะประสบคล้าย ๆ กันก็คือ มักจะถูกผู้อื่นโกงหรือหลอกลวงเสมอ เพราะโดยลักษณะนิสัยของผู้ที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่ใจอ่อนจึงมักถูกพวกคนโกงเข้ามาหลอกลวงได้ง่าย หากรู้ว่าตนเองเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารเห็นคนได้รับความเดือดร้อนไม่ได้ต้องให้ความช่วยเหลือเสมอ การตั้งชื่อควรต้องเพิ่มอักษรในวรรคเดชและวรรคศรีให้มากเป็นพิเศษ ควรใช้อักษรนำหน้าชื่อด้วยอักษรวรรคเดช อักษรวรรคศรี หรืออักษรวรรคมูละ เพื่อช่วยเสริมทั้งสามด้านที่ด้อยจนสร้างปัญหา โดยจะใช้อักษรในวรรคใดนำหน้าก็ได้แต่ควรมีให้ครบทั้งสามวรรคนี้
สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพรับราชการหรืออาชีพที่ต้องอาศัยบารมีมาก อักษรที่นำหน้าชื่อควรใช้อักษรในวรรคเดช ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายต้องอาศัยความโชคดีเป็นหลักเพื่อเรียกทรัพย์สินและลูกค้ามาให้ ต้องใช้อักษรในวรรคศรีขึ้นต้นชื่อ และนอกเหนือจากอาชีพที่กล่าวมาแล้วนั้น หากชื่อของท่านมีอักษรที่เสริมทั้งสามด้านอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด เพราะท่านสามารถใช้อักษรในวรรคใดนำหน้าก็ได้เพราะล้วนแต่เป็นมงคลทั้งสิ้น แต่ถ้าในชื่อของท่านมีอักษรวรรคกาลกิณีปรากฎอยู่โดยไม่มีอักษรวรรคเดชช่วยเป็นตัวข่มอยู่เลยแม้แต่ตัวเดียว ก็ควรต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อ เพราะอักษรกาลกิณีจะนำพาความโชคร้ายรวมถึงอุปสรรคและศัตรูมากมายมาสู่ท่าน