พยากรณ์มาตา

เป็นคาถาทำนายถึงการมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้มีอำนาจ หรือบุคคลผู้มีพระคุณ อย่างเช่น มารดา หรือญาติพี่น้องผู้มียศมีตำแหน่ง เป็นต้น
มาตา กับ ตนุ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้จะเจริญลอยตามผู้เป็นมารดา จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้สูงศักดิ์ ทั้งเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณน่าคบหาเป็นอย่างยิ่ง เป็นที่รักของบิดามารดา
มาตา กับ กดุมภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามีชีวิตที่มีฐานะเพราะมารดาให้ความช่วยเหลือ เราเองก็จะเจริญก้าวหน้าตามมารดาไปด้วย
มาตา กับ สหัชชะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามีความสนิทสนมกับผู้เป็นมารดาดียิ่ง เป็นผู้เข้าหาผู้ใหญ่ได้เก่ง มีผู้ใหญ่รักใคร่ และมีการติดต่อกันโดยตลอด
มาตา กับ พันธุ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามีความผูกพันอยู่กับญาติฝ่ายมารดาเป็นอย่างดี มีญาติมากอยู่ในตระกูลใหญ่โต
มาตา กับ ปุตตะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามีบุตรที่เกิดมามีลักษณะรูปร่างหรือนิสัยคล้ายคลึงกับผู้เป็นมารดาของเจ้าชะตา และมาดาจะได้เข้ามาอุปการะบุตร บ้างว่าเจ้าชะตาจะมีแม่เลี้ยง หรือบุตรคนแรกเป็นเพศหญิง เป็นต้น
มาตา กับ อริ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะผิดใจกับผู้เป็นมารดาอยู่บ่อย มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ถึงพาอาศัยกันไม่ได้ หรือขัดใจกับผู้ใหญ่ที่นับถือ
มาตา กับ ปัตนิ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะได้คู่ครองที่มีอายุมากวัยกว่าจะเข้ามาช่วยเหลือจากคนรักด้วย บ้างว่าญาติผู้ใหญ่มีส่วนทำให้เจ้าชะตาได้มีครอบครัว มีคนรัก
มาตา กับ มรณะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะหวังพึ่งพาอาศัยมารดาไม่ได้ หรือมารดาจะจากไปก่อนบิดาได้ ถือว่ามีวิบากกรรมพอสมควร
มาตา กับ สุภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะมีมาดาที่ดี มีความขยันขันแข็ง และมีการงานเป็นหลักแหล่งเป็นที่ภูมิใจของเจ้าชะตา และบุคคลทั่วไป
มาตา กับ กัมมะ
พยากรณ์ว่าเจ้าชะตามีมารดาเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี เป็นที่ถึงแก่ทุกคนในครอบครัวได้
มาตา กับ ลาภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะได้ลาภผลจากผู้เป็นมารดาและจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เจ้าชะตาหวังจากมารดา
มาตา กับ พยายะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาไม่อาจหวังสิ่งใดจากผู้เป็นมารดา และมารดามีชีวิตที่ลำบากมีแต่เรื่องเดือดร้อน เช่น สุขภาพไม่ดี เป็นต้น บางครั้งก็มีผิดใจกับเจ้าชะตา
มาตา กับ ทาสี-ทาสา
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะมีบิดามาดาต่ำต้อยน่าสงสารต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อลูก และยังมีความประเสริฐเป็นที่พึ่งของคนในบ้านได้ มีความกตัญญูต่อบรรพบุรุณด้วยดี