ทำนายไฝหญิง-7 (ส่วนบน-แนวหน้า)
(31) หญิงใดมีไฝ 2 เม็ดอยู่ที่แก้มซ้าย ขอทำนายว่า เป็นหยิงที่จะเกิดความหายนะในการสมรส ยิ่งมีไฝมากเม็ดก็ยิ่งร้ายมากขึ้นตามเกณฑ์ จะได้รับอันตรายทางน้ำ หรือไปต่างเมือง
(32) หญิงใดมีไฝอยู่ที่แก้มขวาและซ้ายข้างละ 1 เม็ด ขอทำนายว่า เป็นหญิงใจร้อนในความรักใคร่ ครั้งแรกจะไม่สมปรารถนา ครั้นต่อมาภายหลังได้รับการสมรสอย่างดีเลิศ และอยู่ยั่งยืนไปจนแก่เฒ่า
(33) หญิงใดมีไฟอยู่ที่ข้างรูจมูกซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่จะได้สามีที่มั่งคั่ง แต่ต้องเป็นชายที่มีผิวขาว รูปร่างสูงโปร่ง จึงจะอยู่ด้วยกันมีความสุขสบายจนตลอดชีวิต จะเกิดบุตรหญิงชายหลายคน ถ้าบุตรคนโตเป็นหญิงจึงจะดี ถ้าเป็นชายจะมีนิสัยเกเร
(34) หญิงใดมีไฝอยู่ที่โป่งจมูกด้านขวา ขอทำนายว่า เป็นหยิงที่มีแต่จะได้รับความเศร้าดศกเสียใจและร้อนใจมากที่สุด เกี่ยวกับความรักทุก ๆ ครั้ง คล้ายกับเป็นวิบากกรรม ชายที่ดีก็ไม่ได้ ที่ได้ก็ไม่ดี ขมขื่นตลอดชีวิต
(35) หญิงใดมีไฝอยู่ที่โป่งจมูกด้านซ้าย ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีอุปนิสัยและมารยาทอันดีงาม ชอบในการสังคมรื่นเริงเสมอ คบชายไม่เลือกหน้า บุตรหายาก