พยากรณ์ มัชฌิมา

เป็นคาถาทำนายถึง ความเป็นกลาง ความพอดี ความยุติธรรมในการแบ่งส่วน
มัชฌิมา กับ ตนุ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามีอำนาจวาสนาไม่ต่างอะไรกับบิดามารดา ถือว่าเสมอด้วยเผ่าพงศ์แล หรือมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าตามอัตภาพแห่งตนที่สร้างมา
มัชฌิมา กับ กดุมภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะมีฐานะปานกลางไม่เดือดร้อน คือมีกินมีใช้ เพียงแต่ไม่ร่ำรวยและไม่ลำบากเท่านั้น
มัชฌิมา กับ สหัชชะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้มีเพื่อนหรือการสังคมพอประมาณ ทั้งฐานะความเป็นอยู่ของเพื่อนด้วย
มัชฌิมา กับ พันธุ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามีวงศ์ญาติพอประมาณแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไม่เบียดเบียนกัน หรือต่างคนต่างอยู่ เป็นต้น
มัชฌิมา กับ ปุตตะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตามีบุตรซี่งมีฐานะสร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าชะตาพอประมาณ ทั้งความรู้และความเป็นอยู่ก็พอประมาณเช่นกัน
มัชฌิมา กับ อริ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะมีศัตรูที่มีระดับความรู้ฐานะปานกลาง และถ้ามีเรื่องทะเลาะกับใครก็ยังพอชี้แจงตกลงกันได้
มัชฌิมา กับ ปัตนิ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาจะได้คู่ครองฐานะความเป็นอยู่พอดีกับเจ้าชะตา ถือว่าเหมาะสมกันดีอยู่ด้วยประการทั้งปวง
มัชฌิมา กับ มรณะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่มีโรคร้ายแรงเบียดเบียน และสามารถรักษาให้หายได้ไม่ยากนัก
มัชฌิมา กับ สุภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้สนใจในหลักของศาสนา ชอบศึกษาหาความรู้ และปลงอนัจจังในเรื่องต่าง ๆ ได้ง่าย มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลดีอย่างมาก
มัชฌิมา กับ กัมมะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้ทำงานแต่พอดีไม่มักมาก สันโดษจึงขาดความเจริญก้าวหน้าและทำการงานด้วยความพอใจ ไม่ค่อยมีทุกข์แต่ก็ไม่ตกต่ำมากนัก
มัชฌิมา กับ ลาภะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้มีบุญวาสนาดีพอสมควร ถือว่ากินบุญเก่า สร้างบุญเก่ามาดี และเป็นผู้ประมาณตนในลาภผล รายได้มีตามอัตภาพ
มัชฌิมา กับ พยายะ
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้มีสุขภาพดี ถึงมีโรคภัยไข้เจ็บก็สามารถเยียวยารักษากันได้ และเป็นผู้ดูแลระมัดระวังตัวเองดีเสมอ
มัชฌิมา กับ ทาสี-ทาสา
พยากรณ์ว่า เจ้าชะตาเป็นผู้ชอบในสิ่งพอดีพอควร ชีวิตมีความเหน็ดเหนื่อยต้องดิ้นรน ช่วยเหลือพึ่งลำแข้งตัวเองมาตลอดตั้งแต่วัยเด็ก จำต้องสร้างกุศลใหม่ให้ดีต่อไป