กรุ๊ปเลือดและบุคคลิกภาพ

กรุ๊ปเลือดส่งผลให้แต่ละคนมีบุคคลิกภาพที่แตกต่างกัน
กรุ๊ปเอ เศร้าสร้อย สงวนท่าที ไม่ไว้วางใจใคร เขินอาย เก็บความลับ ขาดความแยบยลแบบนักการฑูต สันโดษ อ่อนไหว สะเทือนใจง่าย แต่ใจใหญ่ เชื่อถือได้ มีเหตุผล ช่างคิด อารมณ์ศิลปิน อ่อนโยน เข้าใจความรู้สึกคนอื่น จริงจัง มีจินตนาการ และมีความอดทน
กรุ๊ปบี ไร้แก่นสาร คุยโม้โอ้อวด ช่างพูด พูดตรง ๆ อยากรู้อยากเห็น ขาดความอดทน อารมณ์กวัดแกว่ง แต่ก็มีความแยบยลแบบนักการฑูต คิดสอดคล้องกับหลักตรรกะ เป็นนักกีฬา พูดเก่ง กระฉับกระเฉง เข้มแข็ง ไม่สะเทือนใจง่าย ๆ ยืดหยุ่นและสนุกสนานกับชีวิต
กรุ๊ปเอบี เศร้าสร้อย เขินอาย อารมณ์ไม่มั่นคง ยึดถือตัวเองเป็นศูนย์กลาง ช่างพูด สันโดษ ไร้แก่นสาร ขาดความอดทน เต็มไปด้วยความขัดแย้ง แต่อ่อนโยน ใจใหญ่ คิดอย่างสอดคล้องกับหลักตรรกะ มีเหตุผล เอาจริงเอาจัง สงวนท่าที มีความแยบยลแบบนักการฑูต เป็นนักกีฬา และมีความยืดหยุ่น
กรุ๊ปโอ เย่อหยิ่งยโส ยมหักแต่ไม่ยอมงอ ละโมบโลภมาก ไม่เชื่อฟัง ดื้อรั้น แต่อดทน คิดอย่างสอดคล้องกับหลักตรรกะ อารมณ์ไม่กวัดแกว่ง ใจกว้าง พึ่งพาตนเอง มีความแยบยลแบบนักการฑูต ไม่โอ้อวด มีจินตนาการ กล้าหาญ ตัดสินใจเฉียบขาด และช่างคิด

การใช้อุปนิสัยบนพื้นฐานของกรุ๊ปเลือดและตามหลักของห้าธาตุ ช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดของการเลือกคู่ได้ตั้งแต่แรก ในขณะเดียวกันทำให้เราได้ล่วงรู้ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของคู่ก่อน ทำให้เรามีโอกาสคิดได้ว่าเราหรือคู่ของเรามีแนวโน้มจะไปกันได้หรือไม่อีกด้วย


อาชีพที่สอดคล้องกับแต่ละกรุ๊ปเลือด
กรุ๊ปเอ ครู พยาบาล นักบวช พระ ชี เลี้ยงปศุสัตว์ ประมง บรรณาลักษณ์ ผู้บริหาร
กรุ๊ปบี นักการฑูต นักธุรกิจ ศิลปิน นักวิทยาศาสตร์ นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แพทย์ นักกีฬา สถาปนิก
กรุ๊ปเอบี สัตวแพทย์ บุรุษไปรษณีย์ สถาปนิก ทุกตำแหน่งในวงการศาสนา นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักจิตบำบัด ผู้ดูแลสุขภาพ
กรุ๊ปโอ ทหาร นักกีฬา นายธนาคาร ที่ปรึกษาทางการเงิน สายลับ ผู้จัดการ นักการเมือง