การบูชาเจ้าแม่กวนอิม

สิ่งที่ใช้ในการบูชาเจ้าแม่กวนอิม
1.น้ำชาจีน 1 ถ้วย
2.ธูป 5 ดอก
3.ดอกบัว 5 ดอก
4.อาหารเจ 1-2 อย่าง
5.ผลไม้ 3 สิ่ง
ผลไม้ที่ห้ามนำมาถวาย ได้แก่ ละมุด มังคุด พุทรา เพราะชาวจีนเชื่อว่า ผลไม้ทั้ง 3 ชนิดนี้มีชื่อที่ไม่เป็นมงคลจึงไม่นิยมนำมาถวาย

ข้อควรปฏิบัติในการบูชา
1.ควรตั้งรูปปั้นหันไปทางทิศตะวันออก จะเพิ่มอานุภาพให้บ้านเรือนสงบสุข
2.ห้ามตั้งรูปปั้นท่านหันทางโต๊ะกินข้าว เว้นแต่ว่าที่บ้านกินเจ
3.ไม่ควรหันหลังรูปปั้นพิงห้องน้ำ
4.อย่าตั้งรูปปั้นหันหน้าเข้าประตูห้อง เพื่อหลีกเลี่ยงคุณไสย

การตั้งรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิม
ควรตั้งรูปเคารพเจ้าแม่กวนอิมไว้บนที่สูง หากมีห้องพระควรตั้งไว้ในห้องพระ ห้ามตั้งไว้ในห้องนอน ห้องนั่งเล่นหรือในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม หากตั้งไว้ในห้องพระต้องตั้งในตำแหน่งที่ต่ำกว่าพระพุทธรูปหรือรูปบูชาพระพุทธเจ้า