คำทำนายวันอาทิตย์กลางคืนทั้ง 8 ยาม

ผู้ที่เกิดในยามที่ 1 รวิ 1 ทำนายว่า เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีทั้งปัญญาและความรู้สูง แต่มักจะเลี้ยงยาก หากจะให้ดีต้องยกให้คนอื่นเลี้ยงก่อน แล้วจึงค่อย ๆ คืนกลับมาอยู่ในความปกครองของพ่อแม่ในภายหลัง มิฉะนั้นจะต้องเกิดภัยอันตรายอย่างร้ายแรง ศัตรูก็มักจะคอยคิดปองร้าย คิดที่จะทำอันตรายอยู่บ่อย ๆ หากไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวก็มักจะมีดวงแข็งกร้าวขึ้น ครั้นพอถึงวัยกลาง ๆ ก็จะได้เป็นเจ้าคนนายคน จะมั่งมีด้วยลาภยศและทรัพย์สินเงินทองอย่างสมบูรณ์
ที่เกิดในยามที่ 2 ชีโว 5 ทำนายว่า เมื่อแรกเกิดจะมีรกพันคอออกมา หรืออาจจะมีไฝหรือปานในร่มผ้าในที่ลับ เป็นคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนทั่วไป จึงกลายเป็นที่รักของคนทั้งหลาย จะทำกิจการงานใดก็มักจะได้รับผลดีเกินคาด เพราะมีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาเยี่ยมสามารถพลิกแพลงเรื่องราวทั้งหลายได้อย่างเหมาะสม เพราะรู้หลักนักปราชญ์จะไปอยู่ที่ใดก็จะได้เป็นใหญ่เหนือคนทั้งหลาย ทั้งเจ้านายก็รักใคร่จึงมากด้วยลาภยศศักดิ์ ทั้งทรัพย์สินเงินทองก็มากมีไหลมาเทมาเข้ามาหลาไม่ขาดสาย
ผู้ที่เกิดในยามที่ 3 ศศิ 2 ทำนายว่า มักจะเกิดมาอาภัพไม่ได้อยู่ในที่เกิด จะต้องโยกย้ายจากที่อยู่เดิมไปเรื่อย ๆ เป็นคนเลี้ยงยากมากมักจะให้ร้ายพ่อกับแม่ของตน จนกระทั่งเกิดเป็นคดีคววม เมื่อยามที่เกิดนั้นมักจะต้องมีของหายในบ้านตน จึงมักเป็นอัปมงคลแก่บ้านเรือน ถือได้ว่าเกิดในยามอุบาทว์ ครั้นเติบใหญ่ก็ยังมิวายจะถูกผู้อื่นใส่ความตน ทำให้ต้องได้รับความเดือดร้อนถึงกับต้องโทษทัณฑ์และถูกจองจำ ญาติพี่น้องมักจะเมินหน้าหนีตีหน้าว่าเป็นคนชั่ว ไม่มีใครให้พึ่งได้นอกจากพึ่งตนเองเท่านั้น
ผู้ที่เกิดในยาม 4 ศุกโร 6 ทำนายว่า เมื่อตนเกิดมาจะพาให้พ่อแม่เกิดทะเลาะวิวาทกัน แต่ว่าตนนั้นเป็นคนที่มีโชควาสนามาก พอเกิดมาก็ได้รับแก้วแหวนเงินทองพร้อมทั้งข้าวของต่าง ๆ มากมาย ยามเด็กควคจะระมัดระวังเรื่องการตกน้ำหรือตกต้นไม้ ตกจากที่สูงหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นคนมีปัญญาดีมาก สามารถเอาตัวรอดได้เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมา จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย ญาติมิตรจะอุปถัมภ์ค้ำชูในกิจการต่าง ๆ ให้เจริญขึ้นมา
ผู้ที่เกิดในยามที่ 5 ภุมโม 3 ทำนายว่า เกิดในฤกษ์ดาวโจร และจะต้องเป็นคนใจกระด้าง กล้าหาญชาญชัญ แถมยังนำเอาโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนในบรรดาญาติพี่น้องให้ได้รับความเดือดร้อนและลำบากอีกด้วย จะเกิดคดีความบ่อยครั้ง จะต้องถูกคุมขังเพราะการกระทำอันเลวร้ายของตนเอง ในบรรดาพี่น้องก็เข้ากันไม่ได้เลย ครั้นเติบใหญ่ทำงานถูกใจเจ้านาย แต่ก็มักจะถูกเพ่งเล็งจนบางครั้งอาจถูกลงโทษบ้าง หรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะได้ดีจนเป็นเจ้าคนนายคนไปเลยก็ได้ แต่ตนนั้นมักจะหูเบาเชื่อลูกน้อยง่าย จะสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองได้ จะต้องแก้ไขในความเป็นอยู่อีกหลายรูปแบบและหลายวิธีจึงจะพ้นจากความทุกข์และสามารถเอาตัวรอดได้
ผู้ที่เกิดในยามที่ 6 เสาโร 7 ทำนายว่า เมื่อแรกเกิดมักจะมีรกพันคอออกมา ตนเองเป็นที่มีจิตใจแข็งกล้า เกิดมาได้เพียง 3 วัน 7 วัน ก็พาให้พ่อแม่ทะเลาะวิวาทกัน จนถึงขั้นหย่าร้าง หรือไม่ก็อาจจะเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ นานา โจรป้น ไฟไหม้หรือเรือนพังให้แม่ได้รับการกระทบกระทานจากการตกใจ พ่อแม่มักจะไม่เลี้ยงตน ส่วนใหญ่จะยกให้เป็นลูกคนอื่น จึงกลายเป็นคนไร้ญาติขาดมิตร พี่น้องพากันรังเกียจ เพราะตนนำพาแต่เรื่องเดือดร้อนมาให้ อาภัพอับโชค ต้องพึ่งตนเองมาตลอด ครั้นพอเข้าสู่วัยกลาง ๆ ก็พอจะเลี้ยงตัวเองจนรอดปลอดภัยได้
ผู้ที่เกิดในยามที่ 7 วุโธ 4 ทำนายว่า เป็นคนใจร้อนโมโหง่าย ถ้าอยู่ในวงศ์ญาติพี่น้องก็มีแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นมา เป็นคนจิตใจอาฆาตพยาบาทไม่หาย ทั้ง ๆ ที่ตนเองนั้นกล้า ๆ กลัว ๆ แต่ก็ยังชอบคบเพื่อนชั่วพวกโจรผู้ร้าย สร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่ ยากที่จะแก้ไขให้รอดปลอดภัยได้ ทรัพย์สินของพ่อแม่ก็หมดเปลืองไปกับแก้ไขเรื่องคดีความของตน แถมยังปากเปราะพูดตามใจปากจนเพื่อนฝูงไม่อยากคบค้าสมาคมด้วย ในยามลำบากจึงต้องพึ่งตนเอง
ผู้ที่เกิดในยามที่ 8 รวิ 1 ทำนายว่า เมื่อเกิดมาอาจมีรกพันคอ หรืออาจจะมีไฝหรือปานตามร่างกายในจุดที่สำคัญและเห็นได้อย่างชัดเจน เมื่อเกิดมาแล้วจะไม่ได้อยู่ในบ้านเกิด จะต้องโยกย้ายไปอยู่ในที่อื่น ตนนั้นเป็นเป็นคนเจ้าทุกข์ มักจะถูกศัตรูเบียดเบียนเอาได้ จะพาให้โศกเศร้าเสียใจเสียขวัญอยู่บ่อย แต่มักจะเป็ฯคนมีสติปัญญารอบรู้ในวิชาการช่างต่าง ๆ รู้หลักนักปราชญ์มีความสามารถเฉียบแหลม ทั้งมีตบะเดชาบารมี ได้เป็นใหญ่เหนือคนอื่นทั้งปวง มีคนนับหน้าถือตา หาทรัพย์สินเงินทองได้ด้วยความสามารถของตนเอง สามารถตั้งตัวมีเงินทองมากมายได้ตั้งแต่อายุยังน้อย