ความเชื่อเรื่องการบูชาเจ้าแม่ทับทิม

เนื่องจากเจ้าแม่ทับทิมเป็นเทพที่มีความเมตตา มีจิตใจเอื้ออาทรผู้ทุกข์ร้อน ดังนั้นการกราบสักการะท่านจึงไม่มีอะไรต้องยุ่งยากมาก แม้จะจำบทสวดบูชาท่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เพียงท่องนะโม 3 จบ แล้วเอ่ยถึงนามของท่านเพียงครั้งเดียว ก็สามารถขอพรได้แล้ว ขอให้ตั้งสติให้มั่นและมีความตั้งใจจริง ท่านก็จะเห็นถึงความตั้งใจของเราแล้วประทานพรมาให้
อย่างแน่นอน

ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาเจ้าแม่ทับทิม
ชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ที่มาศาลเจ้าแม่ทับทิมนั้นเชื่อว่าจะได้ขอพรกับเทพเจ้าในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว หน้าที่การงาน และสุขภาพ นากจากนั้นยังมีความเชื่อว่าการมาศาลเจ้านอกจากมาเพื่อกราบไหว้บูชาเทพเจ้าแล้ว การได้มาประกอบพิธีกรรมกับทางศาลเจ้าแม่ทับทิมเหมือนได้ปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีของชาวจีนอย่างแท้จริง ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง

ศาลเจ้าแม่ทับทิมที่นิยมไปสักการะบูชา
1.ศาลเจ้าแม่ทับทิมดาวคะนอง
2.ศาลเจ้าแม่ทับทิมเชิงสะพานซังฮี้
3.ศาลเจ้าแม่ทับทิมวัดเลียบ
4.ศาลเจ้าแม่ทับทิมพาหุรัด
5.ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางขุนเทียน
6.ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางโพ
7.ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางซื่อ