ทำนายไฝชาย-16 (ส่วนต่ำ-แนวของลับ)
(80) ชายใดมีไฝอยู่ที่แถวหน้าขาซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีโชคดีอยู่เสมอ ทรัพย์สินพอประมาณ จะมีเมียหลายคน จะได้ดีเมื่อแก่
(81) ชายใดมีไฝอยู่ที่ภาคต้นขาขวา ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีอุปนิสัยอ่อนโยน โอบอ้อมอารี มีความรักดี มีน้ำใจกล้าหาญอดทน จะเป็นผู้ที่ได้มรรคผลดี มีทรัพย์สมบูรณ์ มีบุตรธิดาหลายคน
(82) ชายใดมีไฝอยู่ที่ภาคต้นขาซ้าย ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีอุปนิสัยดี เป็นคนใจบุญสุนทาน มีความรักใคร่แน่นแฟ้น แต่จะได้รับความเศร้าโศกในชีวิตหลายครั้ง ตกทุกข์ยากลำบาก จะต้องคดีอาญา โดยถูกกล่าวหาในสิ่งที่ไม่เป็นความจริง
(83) ชายใดมีไฝที่ตะโพกซ้ายหรือขวาก็ตาม (อยู่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ 68) ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีอุปนิสัยมั่นใจในตัวเองเสมอ มีฐานะปานกลาง มีบุตรธิดาหลายคน
(84) ชายใดมีไฝอยู่ที่ข้อเท้าซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นชายที่มีอุปนิสัยอ่อนแอคล้ายกับผู้หญิง จะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต มีคู่หมายที่พอใจ มีฐานะมั่นคงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน มีความรักที่ยืนยาว