วิธีบูชาพระอรหันต์จี้กง

1.ธูป 5 ดอก
2.เทียนแดง 1 คู่
3.ดอกไม้
4.น้ำชาหรือเหล้า
5.อาหารคาวหวาน
การบูชาพระอรหันต์จี้กงสามารถบูชาด้วยอาหารคาวได้เพราะท่านบริโภคเนื้อสัตว์ไม่ฉันอาหารเจ ส่วนเรื่องการบนบานขอพรถ้าอยากได้สมหวังดังปรารถนาทุกประการให้ถวายด้วยเหล้าจะดีที่สุด ทั้งนี้เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลต้องลองพิสูจน์ด้วยตนเอง