ทำนายไฝหญิง-1 (ส่วนบน-แนวหน้า)

(1) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ขมับซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีจิตใจรวนเรไม่มั่นคง ไม่ซื่อสัตย์ต่อความรัก มักนอกลู่นอกทางเสมอ เมื่ออายุครบ 30 ปีไปแล้ว จึงจะได้สามีที่ดีมีทรัพย์สมบัติมาก มีคนนับหน้าถือตา มีบุตรชายหญิงหลายคน และได้พึ่ง
(2) หญิงใดมีไฝที่หน้าผาก ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่อาภัพ หาได้ไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เป็นคนโง่แกมหยิ่ง มีญาติพี่น้องมาก ใครจะสั่งสอนอย่างไรก็ไม่เชื่อฟัง ถือยะโสโอหังเอาแต่ใจตนเองเป็นที่ตั้ง พึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตนเอง มีสามีคนแรกจะต้องจากกัน พออายุครบ 25 ปี จะต้องไปอยู่ต่างเมือง จะพบผู้อุปถัมภ์ค้ำชู และจะได้สามีที่ดีมีบุตรด้วยกันหลายคน แต่คนหัวปีเป็นหญิงจะต้องตายจาก ถ้าเป็นชายจะได้พึ่ง ถ้าไฝนั้นเป็นสีแดงเมื่อแก่ตัวจะสบายขึ้น
(3) หญิงใดมีไฝอยู่ระหว่างหัวคิ้วซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่ตัวเองไม่มีปัญญาหาได้ไม่ต้องชะตาคน ญาติพี่น้องไม่มีใครชอบ เป็นคนอาภัพหาสามียาก ถึงมีก็ไม่ดีหาบุตรก็ไม่ได้
(4) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ภายในเรือนขนของคิ้วซ้ายหรือขวาก็ตาม ทำนายว่า เป็นหญิงที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด อ่อนโยนลมุนละม่อม ถ้ามีอาชีพทางด้านค้าขายจะไดีมีหลักฐานมั่นคง และจะได้โชคลาภจากท่านผู้ใหญ่เสมอ ๆ สามีคนแรกจะเป็นคนมั่งมีและมีฐานะมั่นคง ยิ่งแก่ตัวก็ยิ่งดี
(5) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ใบหูซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมเฉลียวฉลาดเย่อหยิ่งโอหัง มักเอาแต่ใจตนเอง ไม่ฟังเสียงใคร หาทรัพย์ได้คล่องมีให้ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ถ้าได้สามีผิวเนื้อดำกว่า ก็จะอยู่ด้วยกันยืดยาว ได้เป็นถึงคุณนาย และอายุ 30 ปีขึ้นไปจึงจะมีความสุขสบายมาก บุตรหญิงจะได้พึ่งมากกว่าบุตรชาย