สีเสื้อผ้าสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์

สีประจำวัน คือ สีน้ำเงิน และสีฟ้าเข้ม สำหรับผู้หญิงให้ใส่เสื้อผ้าโทนสีฟ้าตั้งแต่ฟ้าอ่อนจนถึงฟ้าเข้มเป็นหลัก ส่วนผู้ชายให้ใส่โทนสีน้ำเงินหรือสีกรมท่า จะช่วยเสริมดวงชะตาในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านทรัพย์สินเงินทอง เนื่องจากเป็นสีดูดทรัพย์ หากใส่ใส่เสื้อผ้าด้วยสีประจำวันแล้วเมื่อกระทำการสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองก็จะประสบความสำเร็จมีเงินทองผลิดอกออกผลงอกเงย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานให้ก้าวหน้ามีการเลื่อนตำแหน่งที่ดีขึ้นอีกด้วย
สีเสริมให้แคล้วคลาดปลอดภัย คือ สีแดง เมื่อดวงชะตาตกต่ำ หรือต้องเดินทางไกลให้ใสเสื้อผ้าโทนสีแดงจะช่วยให้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยจากภัยอันตรายต่าง ๆ
สีเสริมอำนาจบารมี คือ สีขาว เมื่อเกิดข้อพิพาทแล้วต้องการได้รับชัยชนะให้ใส่เสื้อผ้าโทนสีขาว จะช่วยเสริมบารมีให้มีอำนาจและมีชัยชนะเหนือคู่แข่งและศัตรู เพราะสีขาวเป็นสีเดชช่วยทำให้ศัตรูอ่อนกำลังลงและพ่ายแพ้ภัยตนเองไปในที่สุด
สีเสริมมงคล คือ สีชมพู เมื่อต้องทำการใดและต้องการให้การนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและสัมฤทธิผลในทุกเรื่อง ให้สวมใส่เสื้อผ้าที่มีโทนสีชมพูเป็นหลัก
สีเสริมเรื่องคนอุปถัมภ์ คือ สีเหลือง เมื่อยามที่เกิดเรื่องทุกข์ร้อนใจและต้องการให้มีคนมาช่วยเหลือ ให้สวมใส่เสื้อผ้าโทนสีเหลืองเป็นหลัก ก็จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนมาคอยช่วยเหลือให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีได้
สีกาลกิณี คือ สีเขียว ควรหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าที่มีโทนสีเขียวอย่างเด็ดขาด หากใส่ไปไหนมาไหนก็จะนำพามาทั้งอุปสรรคและศัตรูเข้ามา รวมถึงสิ่งอัปมงคลทั้งหลายทำให้มีเคราะห์ ดวงชะตาตกต่ำในทุก ๆ ด้าน เจ็บไข้ได้ป่วย หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แก้เคล็ดเช่นเดียวกับผู้ที่เกิดวันอื่น ๆ ด้วยการนำเครื่องประดับที่เป็นสีประจำวันเกิดคือสีเงิน หรือสีฟ้าเข้มมาติดเพื่อข่มสีที่เป็นกาลิกิณี แต่หากต้องการหักล้างสิ่งอัปมงคลได้ในทุกด้านอย่างเด็ดขาดก็ต้องนำสีที่เสริมมงคลในทุกด้านมาหักล้าง สำหรับผู้ชายก็คือให้ใส่เสื้อผ้าโทนสีน้ำเงิน ส่วนผู้หญิงก็ให้ใส่สีฟ้าก็จะช่วยข่มสีที่เป็นกาลิณีได้