สีเสื้อผ้าสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

สีประจำวัน สำหรับผู้หญิง คือสีม่วงแก่ ส่วนผู้ชาย คือสีดำ จะช่วยเสริมดวงชะตาในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านทรัพย์สินเงินทอง เนื่องจากเป็นสีดูดทรัพย์ หากใส่ใส่เสื้อผ้าด้วยโทนสีประจำวันคือสีม่วงและสีดำแล้ว เมื่อกระทำการสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองก็จะประสบความสำเร็จมีเงินทองผลิดอกออกผลงอกเงย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมเรื่องโชคลาภให้มีมาอย่างต่อเนื่องด้วย
สีเสริมให้แคล้วคลาดปลอดภัย คือ สีน้ำเงินหรือสีกรมท่า เมื่อรู้สึกว่าอยู่ในช่วงดวงชะตาตกต่ำ มีเคราะห์ ให้ใส่เสื้อผ้าโทนสีน้ำเงิน หากต้องเดินทางไกลสำหรับผู้ชายให้สวมใส่เสื้อผ้าโทนสีน้ำเงินหรือกรมท่า สำหรับผู้หญิงให้ใส่สีฟ้าอ่อน ก็จะช่วยให้แคล้วคลาดเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ
สีเสริมอำนาจบารมี คือ สีเขียว เมื่อเกิดข้อพิพาทแล้วต้องการได้รับชัยชนะให้ใส่เสื้อผ้าโทนสีเขียวอ่อนทั้งผู้หญิงและผู้ชาย จะช่วยเสริมบารมีให้มีอำนาจและมีชัยชนะเหนือคู่แข่งและศัตรู
สีเสริมเรื่องคนอุปถัมภ์ คือ สีชมพู เมื่อยามที่เกิดเรื่องทุกข์ร้อนใจตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ก้าวหน้าต้องการให้มีคนมาช่วยเหลือ ให้สวมใส่เสื้อผ้าโทนสีชมพูเป็นหลัก ก็จะได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูมีคนมาคอยช่วยเหลือให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีได้
สีกาลกิณี คือ สีเขียวเข้ม หรือสีเขียวหม่น สีเขียวอ่อนเป็นสีเดชเสริมอำนาจและบารมี แต่สีเขียวเข้มจะตรงกันข้ามเป็นสีกาลกิณีควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด หากใส่ไปไหนมาไหนก็จะนำพามาทั้งอุปสรรคและศัตรูเข้ามา รวมถึงคุณไสยสิ่งอัปมงคลทั้งหลายทำให้มีเคราะห์ ดวงชะตาตกต่ำในทุก ๆ ด้าน เจ็บไข้ได้ป่วย มีแต่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องใช้เวลายาวนานในการแก้ไข