หลักการตั้งชื่อตามหลักทักษา

ถ้าเอ่ยคำว่าทักษาหลายท่านคงเคยได้ยินมาบ้างแล้ว แต่ก็ไม่ทราบความหมายที่แท้จริงว่าทักษาคืออะไร ประกอบไปด้วยสิ่งใดบ้าง และมีหลักการเช่นใด ถ้าจะอธิบายโดยละเอียดก็จะค่อนข้างซับซ้อนมาก ในที่นี้จึงขออธิบายเพียงหลักการเบื้องต้นพอเป็นสังเขป เพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานในการตั้งชื่อได้ง่ายขึ้น
การตั้งชื่อตามหลักทักษา จะยึดพื้นฐานจากทิศอักษรที่ให้คุณทั้ง 8 ด้าน โดยประกอบด้วย อักษรเดช อักษรศรี อักษรมนตรี อักษรบริวาร อักษรอายุ อักษรมูละ อักษรอุตสาหะ และอักษรกาลกิณี สำหรับหลักการพิจารณาเลือกทิศอักษรที่ให้คุณทั้ง 8 ด้านเพื่อตั้งชื่อก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการให้ชื่อมีความเด่นด้านใดเป็นหลัก อย่างเช่น หากต้องการให้เด็กโตขึ้นมีผู้คนยกย่องนับถือเป็นเจ้าคนนายคน ให้เลือกตัวหนังสือจากกลุ่มอักษรเดชแล้วตามด้วยกลุ่มอักษรบริวาร หรือถ้าหากต้องการให้เด็กเติบโตขึ้นมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ให้เลือกกลุ่มอักษรอายุนำหน้าแล้วตามด้วยกลุ่มอักษรเดช เป็นต้น


อักษรแต่ละกลุ่มจะอยู่ในทิศทางที่แตกต่างกัน โดยที่ทั้ง 8 กลุ่มจะหมุนเวียนไล่เรียงกันไปตามวันเกิด อีกทั้งยังเสริมดวงชะตาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวันอีกด้วย เช่น อักษร ก จะช่วยเสริมด้านอายุให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ แต่จะเสริมด้านบริวารให้แก่ผู้ที่เกิดวันจันทร์ และในขณะเดียวกันก็เป็นกาลกิณีสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร เป็นต้น