ทำนายไฝหญิง-8 (ส่วนกลาง-แนวตัว)
(36) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ฐานนมซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีบริวารเป็นทรัพย์ แต่ทรัพย์ที่หาได้จะเก็บไว้ไม่อยู่ เนื้อคู่เป็นชายที่มีผิวเนื้อสองสี ถ้าได้ชายที่มีอายุแก่กว่าจึงจะดีอยู่ด้วยกันยืด เป็นเนื้อคู่อุปถัมภ์ ถ้าได้สามีหนุ่มกว่าเขามักจะทิ้งเสียกลางคัน หาบุตรยาก ถึงจะมีก็เลี้ยงด้วยตนเองไม่รอด ควรฝากคนอื่นเลี้ยงจึงจะดี
(37) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ใต้นมซ้ายหรือขวาก็ตาม ขอทำนายว่า เป็นหญิงมหาเสน่ห์ยิ่งนัก จะมีคนใกล้ไกลนำเอาลาภมาให้อยู่เสมอ แต่จะต้องตกเป็นหม้ายถึงสองครั้ง ชายคนที่สามจงเลือกชายที่มีผิวเนื้อค่อนข้างขาว รูปร่างผอมบาง จึงจะอยู่ด้วยกันโดยความผาสุขตลอดไป จะเกิดบุตรชายหญิง 3 คน
(38) หญิงใดมีไฝอยู่ที่บ่าขวา ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีความเฉลี่ยวฉลาดพากเพียรดี ใจคอกล้างขวางโอบอ้อมอารีต่อวงศาคณาญาติ และคนบ้านใกล้เรือนเคียง ถ้าได้เนื้อคู่เป็นชายที่มีผิวเนื้อขาวจึงจะดีเป็นคู่อุปถัมภ์ เมื่ออายุครบ 30 ปีขึ้นไปจึงจะมีความสุขจะเกิดบุตรธิดาได้พึ่งทุกคน
(39) หญิงใดมีไฝอยู่ที่ป่าซ้าย ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีนิสัยพาลเกเร ชอบหาเหตุทะเลาะวิวาท มักหม้ายสามี เมื่อเล็ก ๆ ลำบากมาก เนื้อคู่ที่แท้จริงต้องเป็นชายที่มีผิวเนื้อขาว จึงอยู่ด้วยกันมีความผาสุขตลอดกาล ถ้าได้ชายที่มีผิวอื่น ๆ มักจะต้องตายจากกัน เมื่ออายุครบ 30 ปีไปแล้ว จึงจะได้รับความสุขสบาย ห้ากเกิดบุตรหัวปีเป็นชายจะได้พึ่งอย่างเต็มที่ แต่หากเป็นหญิงจะเหลวไหลพึ่งไม่ได้เลย
(40) หญิงใดมีไฝอยู่ที่แขนขวาเหนือข้อศอก ขอทำนายว่า เป็นหญิงที่มีปัญญาความคิดดี หาทรัพย์เก่งแต่กลับเดือดร้อนในภายหลัง เนื้อคู่ที่แท้จริงเป็นคนต่างด้าวและมีทรัพย์สมบัติมาก มีบุตรชายหญิงหลายคนพึ่งไม่ได้เลยสักคน