คาถาบูชาองค์เง็กเซียนฮ่องเต้

มีความเชื่อว่า วันที่ 24 เดือน 6 ของจีนเป็นวันฉลองพระยศขององค์เง็กเซียนฮ่องเต้ จะมีการไปกราบไหว้สักการะที่ศาลเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องจากองค์เง็กเซียนเป็นเทพผู้คอยปกครององค์ทวยเทพทั้งหมดจึงไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องราวใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับเมืองมนุษย์ ดังนั้นการขอพรใด ๆ จึงแนะนำให้ขอพรจากเทพที่ใกล้ชิดกับมนุษย์หรือคอยดูแลเหล่ามนุษย์ซึ่งมีอยู่มากมายหลายองค์จะได้ผลดีกว่า อันนี้ก็แล้วแต่วิจารญาณความเชื่อหรือเคารพศรัทธาของแต่ละบุคคล

คาถาบูชาเง็กเซียนฮ่องเต้
เหี่ยงเมี่ยงเกาเสี่ยงตี่ เง็กอ๊วงไต่เทียงจุง
ซื้อเนี๋ยมติ่งโถ่วหมวกเกียบ ฮวกไต๋ปุยซิม
เอี่ยงไต๋ก้าห่วย โต่วเจ็กเฉียกโขวเอะ
กิ้วเจ็กเฉียกชังแช เจ้งเชี่ยงจื้อ ก่าปุกหลีเด็ก
เต็กปุกหลี่ชิม เทียงเหมงอุ่ยเส่
จุกเส่กุยจิง สีกูอู่จูเห่งซั้ง
ปุกคี ปุกงุ๋ย ปุกทำ ปุกบ้วง
ปุกเกียว ปุกไต๋ ติ่งสี่บ่อหมวย
บ่อฉิ่มซุ่งเซียงไห่ บ่อสี่อุยส่งเยี่ยว
เชียชิมโกวผก เจะเจงอุ่ยซิ้ง
จุ๋ยห้วยโตเปียปุกเกี่ยว ไจมุกจิกเอะปุ๊กหงอ
เทียมยู้จี่ติก หุ่ยจี่เกียกเจ๋ง
เสี่ยที้เชี่ยเจี้ยง เจี้ยกักไคตี่
เทียวฮ้วมห้วยจิง ชิมกวงที่ผ่วง
แกสิกอังเล้ง อี๋เจ็งเทียงเจียก
อี๋เฮียวกิ๊ดเฮง จี้เช้งบ่อม๊วย
จี๊เหมียวจี้เจ็ง เต่าห่วยเชงลี้
เขียงก้ามจี้เล้ง

นำโมไต่ชื้อไต่ปุยฮกหม้อไต่ตี่เต็กเต็กเสียจี้เสียงโก๋วฮุกเหง็กอ๊วงไต่เทียงจุง (3 รอบ)
เหง็กอ๊วงไต่เทียงจุง หงี่ขี่ก้วงเขี่ยงคุง
ตงซิมหยู่เซียะยิก จี๋เต็กเจ่งเต่าฮึง
หง่องอี๋ชื่อก้าเตี่ยง โพวห่วยอีสี่กัง
ตั่งเต็งเก็กหลักโท่ว กั่งจี่เทียงตึ่งฮัว
นำโมเต็กเต็กเสียจูฮุกเซียงจุง (3รอบ)